Print this page
Thursday, 07 April 2016 07:56

Hrvatski znanstveni časopisi: iskustva, gledišta, mogućnosti

naslovnica malo124. kolokvij Centra za znanstvene informacije
Ivana Hebrang Grgić, Filozofski fakultet, Zagreb
Jelka Petrak, Medicinski fakultet, Zagreb
HRVATSKI ZNANSTVENI ČASOPISI: ISKUSTVA, GLEDIŠTA, MOGUĆNOSTI

Predstavit će se knjiga "Hrvatski znanstveni časopisi: iskustva, gledišta, mogućnosti". Objasnit će se važnost knjige za znanstvenike, studente i knjižničare. Autori 14 poglavlja u knjizi su 22 znanstvenika koji se svi bave znanstvenom komunikacijom putem časopisa. Teme koje knjiga obrađuje podijeljene su u tri tematske cjeline. Prva se bavi organizacijom uredničkog rada. Donose se iskustva i prijedlozi organizacije rada, objašnjava se važnost bibliometrijskih pokazatelja, opisuje se nastanak i razvoj znanstvenih časopisa, analizira se sustav financiranja te se opisuje način uređivanja u automatiziranim online sustavima. Druga tematska cjelina bavi se pravima, obvezama i vještinama autora znanstvenih članaka – obrađuje se autorsko-pravni aspekt izdavanja časopisa, objašnjava se važnost znanstvenoistraživačke čestitosti i informacijske pismenosti. Treća cjelina bavi se specifičnostima pojedinih područja na primjerima iskustava konkretnih hrvatskih časopisa.

O knjizi će govoriti prof. dr. sc. Jelka Petrak, jedna od autorica i doc. dr. sc. Ivana Hebrang Grgić, urednica knjige.

--
Ivana Hebrang Grgić docentica je na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nositeljica je kolegija na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju (kolegiji Povijest knjige i knjižnica, Časopisi i znanstvena komunikacija, Knjižnice i knjižnične zbirke i dr.). Autorica je znanstvenih i stručnih radova u domaćim i stranim znanstvenim časopisima, a izlaganjima je sudjelovala na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu. Članica je uredničkih odbora nizova koje objavljuje Hrvatsko knjižničarsko društvo u kojem je 2011. godine pokrenula novi niz Hrvatsko knjižničarstvo. Članica je uredništva časopisa Libellarium. Članica je niza udruga – Hrvatskog knjižničarskog društva (gdje je aktivna i kao članica Komisije za slobodan pristup informacijama i slobodu izražavanja), Hrvatskog čitateljskog društva, udruge SHARP (Society for the History of Authorship, Reading and Publishing) i dr. Aktivno sudjeluje i u programskim odborima stručnih skupova i konferencija. Posebno područje interesa joj je znanstvena komunikacija i otvoreni pristup znanstvenim informacijama.

Jelka Petrak redovita je naslovna profesorica na Sveučilištu u Zagrebu, Medicinski fakultet. Dugi niz godina bila je voditeljicom Središnje medicinske knjižnice na istom Fakultetu. Nositeljica je stručnog zvanja knjižničarskog savjetnika.
Objavila je više od 40 znanstvenih i stručnih radova u inozemnim i domaćim časopisima, kongresnim zbornicima te monografijama. Autorica i suautorica je i nekolicine nastavnih tekstova. Izvršna je urednica za područje scijentometrije u časopisu Croatian Medical Journal. Recenzent je u više domaćih (Vjesnik bibliotekara Hrvatske, Arhivski vjesnik, CMJ) i inozemnih časopisa (BMC Medical Research Methodology).
Sudjeluje u izvođenju kolegija "Uvod u znanstveni rad u medicini" Medicinskog fakulteta i izbornom predmetu "Važno je naći valjan dokaz". Voditeljicom je modula „Znanstvena publikacija: traženje i vrjednovanje" u doktorskom studiju na hrvatskom i engleskom jeziku Medicinskoga fakulteta. Voditeljicom je izbornog predmeta "Metodika i prikazivanje rezultata znanstvenog rada" na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu.

Additional Info

  • Predavač:

    Ivana Hebrang Grgić, Filozofski fakultet, Zagreb
    Jelka Petrak, Medicinski fakultet, Zagreb

  • Mjesto održavanja: IRB, dvorana 3. krila
  • Vrijeme održavanja: 13. travnja 2016. u 15:00h