Print this page

Virna Brumnić

Centar za istraživanje mora (CIM), Rovinj

Obrada periodike i knjiga
tel. 052/804-7305  
e-mail: brumnic[at]cim.irb.hr
52210 Rovinj, G. Paliage 5