Print this page
Wednesday, 21 November 2012 10:23

Citatna prednost otvorenog pristupa

open science103. kolokvij Knjižnice IRB-a:
Ivana Hebrang Grgić, Filozofski fakultet u Zagrebu:
CITATNA PREDNOST OTVORENOG PRISTUPA

U trenutku definiranja otvorenog pristupa znanstvenim informacijama činilo se da će taj način komunikacije riješiti probleme nedostupnosti znanstvenih informacija izazvane sve većim pretplatama na znanstvene časopise. Znanstvenici su vrlo brzo počeli provoditi istraživanja na različitim uzorcima otvoreno dostupnih časopisa i članaka nastojeći potvrditi ili opovrgnuti osnovnu hipotezu zagovornika otvorenog pristupa – znanstvene informacije objavljene na taj način imaju veću vidljivost, a time i veći utjecaj. Razlikujemo tri vrste istraživanja – ona koja nastoje odgovoriti na pitanje postoji li citatna prednost u otvorenom pristupu (S. Harnad, T. Brodey i dr.), ona koja pronalaze razloge te prednosti (M. Kurtz, C. Hajjem i dr.) i ona koja daju preglede ranijih istraživanja (A. Swan, A. B. Wagner i dr.). Analizom istraživanja koja se bave citatnom prednošću otvorenog pristupa pokazat će se raznolikost korištenih metoda i uzoraka kao i približna ujednačenost rezultata. Objasnit će se i razlozi citatne prednosti u otvorenom pristupu te će se ukazati na trendove u globalnoj znanstvenoj zajednici. Zaključno će se ukratko osvrnuti na budućnost otvorenog pristupa kao i na specifičnosti hrvatske znanstvene zajednice.

 

Ivana Hebrang Grgić viša je asistentica i znanstvena suradnica na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na tom je odsjeku 2009. godine obranila doktorsku disertaciju „Otvoreni pristup znanstvenim informacijama u hrvatskim znanstvenim časopisima i digitalnim repozitorijima“. Izlagala je na brojnim skupovima i objavila radove u znanstvenim časopisima. Autorica je knjige "Open Access to scientific information in Croatia: increasing research impact of a scientifically peripheral country". Suradnica je na domaćim i stranim projektima te sudjeluje u organizaciji stručnih i znanstvenih skupova. Glavna je urednica niza Hrvatsko knjižničarstvo Hrvatskog knjižničarskog društva. Područja interesa su znanstvena komunikacija, knjižnično poslovanje, informacijski izvori, visokoškolske knjižnice i povijest knjižnica.

Additional Info

  • Predavač:

    Ivana Hebrang Grgić, Filozofski fakultet u Zagrebu

  • Mjesto održavanja: IRB, dvorana 3. krila
  • Vrijeme održavanja: 28. studenog 2012. u 15:00h