Print this page
Friday, 26 September 2014 14:06

E-učenje povećava kvalitetu studija i studentskog znanja

elearning115. kolokvij Knjižnice Instituta Ruđer Bošković
Mirza Žižak, Medicinski fakultet, Zagreb:
E-UČENJE POVEĆAVA KVALITETU STUDIJA I STUDENTSKOG ZNANJA
DOBRA PRAKSA U IZRADI KVALITETNOG MJEŠOVITOG E-PREDMETA ILI KAKO SMO POVEĆALI PROLAZNOST NA IZABRANIM PITANJIMA NA TESTOVIMA ZA 300%

 

Napredak znanosti gotovo je nezamisliv bez brzih razmjena informacija. Uvođenje informacijsko komunikacijskih tehnologija (ICT) u edukaciju već danas jasno pokazuje svoje prednosti i utjecaj na unaprjeđenje procesa učenja i poučavanja, povećanje efikasnosti u stjecanju znanja i vještina te povećanje kvalitete usvojenog znanja i vještina u svrhu lakšeg postizanja postavljenih ishoda učenja.

Posljednjih se godina pojavljuje sve veći broj publiciranih analiza primjene e-učenja u obrazovanju koje nedvojbeno ukazuju da integracija e-učenja i klasične nastave (tzv. mješovita nastava) značajno unapređuje kvalitetu nastavnog procesa. Pritom se pokazalo da sam razvoj tehnologije i njeno puko uvođenje u nastavu samo po sebi ne doprinosi kvaliteti studija. S primjenom tehnologije neophodno je provoditi i metodološke promjene u pristupu nastavi. To se očekivano pokazuje daleko većim problemom od samog uvođenja tehnologija. 

Mješovita (hibridna) nastava je nastava u kojoj se tradicionalna klasična nastava u učionici nadopunjuje radom i aktivnostima u kolegiju postavljenom na LMSu  (Learning Management System – programski sustav za upravljanje nastavnim sadržajima). Prema tome, mješovito učenje koristi se najboljim značajkama tradicionalnog i e-učenja pa je kao takvo idealan koncept za budućnost obrazovanja. Uvođenje mješovitog oblika nastave u kurikulume fakulteta je proces koji se razvija sporo čemu je jedan od razloga otpor nemalog broja nastavnika koji još uvijek ne vide prednosti i važnost e-učenja u unapređenju studija.

Postavljanjem nastavnih materijala u obliku prezentacija, tematskih videopredavanja, animacija, simulacija, videa, interaktivnih tekstova, webinara i testova za samoprocjenu znanja, i neznatnom metodološkom promjenom značajno smo povećali uspješnost studenata na završnom ispitu. U dijelovima ispitnog gradiva koji su bili „pokriveni“ tematskim videopredavanjima prolaznost smo povećali za više od 300%. Napor koji nastavnici trebaju uložiti u izradu mješovite nastave u ogromnom je nerazmjeru s potencijalnim prednostima koje se mogu postići s poduzetim promjenama u postizanju zadanih ishoda učenja.

Dr. sc. Mirza Žižak izvanredni je profesor na Zavodu za fiziologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu. (detaljniji životopis dolje u prilozima)

Additional Info

  • Predavač:

    Mirza Žižak, Medicinski fakultet, Zagreb

  • Mjesto održavanja: IRB, dvorana 3. krila
  • Vrijeme održavanja: 1. listopada 2014., srijeda, u 15:00h