Print this page
Friday, 05 October 2007 10:10

71. kolokvij Knjižnice Instituta “Ruđer Bošković”

Written by 

U sklopu Kolokvija Knjižnice IRB dr. sc. Nataša Kovačić sa Medicinskog fakulteta u Zagrebu održat će predavanje “Utjecaj kategorizacije članaka u citatnim bazama na čimbenik odjeka časopisa (impact factor ili faktor utjecaja)” u srijedu, 10. listopada 2007. u 14:00h u predavaonici I krila Instituta.

Radujemo se vašem dolasku!

Sažetak predavanja i životopis predavačice

Last modified on Thursday, 10 March 2011 10:11