Print this page
Thursday, 12 January 2012 11:45

WOS 5.0

Written by 
slika preuzeta sa: http://en.wikipedia.org slika preuzeta sa: http://en.wikipedia.org

O karakteristikama nove platforme Web of Knowledge 5.0 i novostima vezanim uz bibliografsku i citatnu bazu podataka Web of Science možete pročitati u članku Vuk dlaku mijenja, a ćud?! objavljenim u novom broju Kemije u industriji i dostupnim na mreži u KUI arhivi.

Last modified on Thursday, 12 January 2012 11:57