Print this page
Friday, 29 June 2012 12:12

Objavljeni novi faktori odjeka časopisa (Journal Impact Factors, JIF) za 2011. godinu

Written by 
Journal Citation Reports Journal Citation Reports http://www.isiknowledge.com/JCR

Thomson Reuters je u sklopu svoje baze podataka Journal Citation Reports (JCR) objavio nove faktore odjeka časopisa (JIF) za 2011. godinu! Novi JIF su dostupni cijeloj hrvatskoj akademskoj zajednici preko mrežnih stranica Centra za online baze podataka.

JCR se sastoji od 2 dijela – Science Editiona, koji donosi JIF za 2011. godinu za 8281 časopisa (u 2010. godini ih je bilo 8073) i Social Science Editiona, koji za 2011. godinu izračunava JIF za 2943 časopisa (u 2010. ih je bilo 2731). Valja napomenuti da zbog specifičnosti područja koja pojedini časopisi pokrivaju, Thomson Reuters svrstava pojedine časopise u oba izdanja, dok se JIF za časopise iz područja humanistike i umjetničkih područja ne izračunavaju.

Da se podsjetimo kako se izračunava faktor odjeka. JIF za, npr., 2011. godinu se izračunava tako da se podijeli ukupan broj citata koje su radovi objavljeni u nekom časopisu u prethodne dvije godine (2009. i 2010.) dobili u tekućoj godini (2011.), i taj se broj podijeli s ukupnim brojem radova objavljenih u protekle dvije godine (2009. i 2010.). Pri tome valja imati na umu i često zanemarenu činjenicu da se u brojnik u obzir uzimaju citati dobiveni na sve vrste priloga objavljene u promatranom časopisu, dok se u nazivnik uvrštava samo broj izvornih znanstvenih, preglednih radova i radova s konferencija (article, review i proceedings paper). Ta činjenica posebno pogoduje pojedinim časopisima koji objavljuju ostale vrste radova koji dobivaju citate, ali se ne uračunavaju u nazivnik.

Kako rad koji ste objavili 2011. godine u XY časopisu utječe na njegov IF za 2011. godinu? Odgovor je NIKAKO! Vaš rad utječe na IF tog XY časopisa tek u naredne 2 godine (2012. i 2013.). Taj utjecaj je pozitivan samo ukoliko u te naredne 2 godine vaš rad bude citiran, a ukoliko nije nijednom citiran, on se samo ubraja u nazivnik kao jedan objavljeni rad (naravno, ukoliko je riječ o izvornom znanstvenom radu, preglednom radu ili radu s konferencije) te na taj način utječe na smanjenje IF-a tog časopisa. Zato pažljivo promislite prije nego IF časopisa upotrijebite kao pokazatelj o "kvaliteti" pojedinih radova objavljenim u tom časopisu. JIF je metrički pokazatelj o časopisima, a ne pojedinačnim radovima u tom časopisu, pa se tako treba i interpretirati.

Za pravilno razumijevanje i interperetaciju faktora odjeka časopisa je vrlo važno biti svjestan i razlike između pojedinih znanstvenih područja te znati da se časopisi iz različitih znanstvenih područja ne mogu i ne smiju uspoređivati preko svojih IF.

Last modified on Friday, 29 June 2012 13:32