Print this page
Friday, 29 June 2012 12:33

Faktori odjeka (Journal Impact Factors, JIF) hrvatskih časopisa za 2011. godinu

Written by 
Impact Factor Impact Factor Image: © ISTOCKPHOTO.COM / CALVIO

Thomson Reuters je u svojoj bazi podataka Journal Citation Reports (JCR) objavio faktore odjeka časopisa (JIF) za 2011. godinu pa vam ovdje donosimo podatke o istima za hrvatske časopise.

Journal Citation Reports u svojem dijelu Science Edition (SE) donosi faktore odjeka za 36 hrvatskih časopisa, dok u Social Science Edition (SSE) donosi faktore odjeka za 13 hrvatskih časopisa. Tako se za 2011. godinu faktor odjeka izračunava za ukupno 47 hrvatskih časopisa (časopisi Kinesiology i Psychiatria Danubina su uvršteni i u SE i u SSE). Promjena u odnosu na prijašnju godinu je u tome da je faktori odjeka više ne izračunavaju za časopise Geodetski list, Mljekarstvo i Strojarstvo, dok su novi hrvatski časopisi za koje se izračunava IF Geologia Croatica, Journal of Mathematical Inequalities i Veterinarski arhiv.

U priloženoj tablici donosimo popise hrvatskih znanstvenih časopisa u Science i Social Science Editionu JCR-a zajedno s njihovim faktorima odjeka za 2011., 2010., 2009. i 2008. godinu (ukoliko im se IF prethodnih godina izračunavao) te Eigenfactor Score časopisa za 2011. godinu.

Napominjemo da se faktori odjeka ne izračunavaju za časopise koji su uvršteni u A&HCI zbog specifičnosti znanstvene komunikacije u znanstvenom području humanistike i umjetnosti. Isto tako valja napomenuti i da se časopisi ne mogu međusobno uspoređivati prema visini njihovog faktora odjeka, ukoliko ne pokrivaju isto znanstveno područje/polje. Iz tog su razloga časopisi u tablicama i navedeni prema abecednom redu.

JCR Science Edition:

Journal IF 2011. IF 2010. IF 2009. IF 2008. Eigenfactor Score 2011.
ACTA ADRIAT 0,500 0,400 0,459 -
0,0004
ACTA BOT CROAT 0,702 0,386 - - 0,00032
ACTA CLIN CROAT 0,254 0,384 0188 -
0,00032
ACTA DERMATOVENER CR 0,360 0,272 0,461 -
0,00034
ACTA PHARMACEUT 0,912 1,312 - - 0,00117
ARH HIG RADA TOKSIKO 1,048 0,826 - - 0,00076
AUTOMATIKA 0,208 0,108 - - 0,00009
BIOCHEM MEDICA 1,343 1,085 0,660 -
0,00019
BRODOGRADNJA 0,030 0,037 - - 0,00004
CHEM BIOCHEM ENG Q 0,689 0,483 0,387 0,346 0,00076
CROAT CHEM ACTA 0,763 0,713 0,805 0,831 0,00180
CROAT J FOR ENG 0,394 0,412 0,235 -
0,00018
CROAT MED J 1,796 1,455 1,373 1,114 0,00284
DRVNA IND 0,271 0,146 - - 0,00003
FOOD TECHNOL BIOTECH 1,195 0,976 0,976 1,273 0,00228
GEOFIZIKA 0,789 0,500 0,500 -
0,00035
GEOL CROAT 0,575 - - - 0,00035
GLAS MAT 0,302 0,475 - - 0,00068
GRADEVINAR 0,082 0,047 - - 0,00003
J MATH INEQUAL 0,336 - - - 0,00072
KINESIOLOGY 0,238 0,525 - - 0,00017
MATH COMMUN 0,258 0,176 - - 0,00065
MATH INEQUAL APPL 0,558 0,524 0,493 0.500 0,00202
METALURGIJA 0,259 0,348 0,439 0.216 0,00053
NEUROL CROATICA 0,174 0,125 0,077 0.069 0,00005
OPER MATRICES 0,435 0,542 0,603 -
0,00135
PAEDIATR CROAT 0,072 0,153 0,215 -
0,00006
PERIOD BIOL 0,192 0,117 0,229 0,204 0,00050
PROMET-ZAGREB 0,177 0,125 0,072 -
0,00002
PSYCHIAT DANUB 0,444 0,554 0,702 -
0,00064
SIGNA VITAE 0,170 0,200 0,175 0,045 0,00008
SUMAR LIST 0,714 0,132 - - 0,00019
T FAMENA 0,103 0,143 0,208 -
0,00004
TEH VJESN 0,347 0,083 - - 0,00014
TEKSTIL 0,086 0,050 0,171 0,137 0,00015
VET ARHIV 0,314 0,00052

 

JCR Social Science Edition:

Journal IF 2011. IF 2010. IF 2009. IF 2008. Eigenfactor Score 2011.
COLLEGIUM ANTROPOL 0,614 0,491 0,503 0,687 0,00281
DRUS ISTRAZ 0,152 0,094 0,065 0,196 0,00011
EKON ISTRAZ 0,193 0,118 0,036 -
0,00005
GOVOR 0,000 0,000 0,000 -
0,00001
JEZIKOSLOVLJE 0,000 0,000 0,067 -
0,00000
KINESIOLOGY 0,238 0,525 - -

0,00017

LJETOP SOC RADA 0,371 0,216 0,109 -
0,00003
ODGOJNE ZNAN 0,220 0,035 0,022 -
0,00003
PSYCHIAT DANUB 0,444 0,554 0,702 -
0,00064
REV SOC POLIT 0,143 0,158 0,170 0,390 0,00008
SOCIOL PROST 0,000 0,200 0,188 -
0,00002
SUVREM PSIHOL 0,053 0,050 0,156 -
0,00003
ZB RAD EKON FAK RIJE 0,400 0,111 0,185 -
0,00005
Last modified on Friday, 29 June 2012 13:33