Print this page
Thursday, 29 May 2014 12:25

ACS Symposium Series

Written by 

Djelatnicima IRB-a dostupna je ACS Symposium Series zbirka s preko 1000 elektroničkih knjiga. Serija pokriva široki raspon tema uključujući agrikulturnu i prehrambenu kemiju, organsku kemiju, kemiju polimera itd., zatim teme vezane za celulozu i obnovljive materijale kao i teme vezane za edukaciju u kemiji. Knjige se mogu pregledavati prema godini izdanja ili pretraživati po autoru, naslovu i ključnim riječima iz teksta. Popis dostupnih knjiga. Pristup je reguliran putem IP adresa, a za pristup izvan IRB-a pročitajte upute (izaberite VPN pristup).

 

Last modified on Thursday, 29 May 2014 12:55