Print this page
Wednesday, 30 July 2014 07:47

Objavljeni novi faktori odjeka (”Impact Factors”) za 2013. godinu

Written by 

Thomson Reuters je u sklopu svoje baze podataka Journal Citation Reports (JCR) objavio nove faktore odjeka (IF) za 2013. godinu! Novi IF su dostupni cijeloj hrvatskoj akademskoj zajednici putem mrežnih stranica Centra za online baze podataka.

JCR se sastoji od 2 dijela – Science Editiona, koji donosi JIF za 2013. godinu za 8474 (u 2012. godini ih je bilo 8471) i Social Science Editiona, koji za 2013. godinu izračunava JIF za 3045 časopisa (u 2012. ih je bilo 3047). Zbog specifičnosti područja koja pojedini časopisi pokrivaju mogu biti svrstani u oba izdanja, dok se JIF za časopise iz područja humanistike i umjetničkih područja ne izračunavaju.

 

Kako se izračunava faktor odjeka?

JIF za, npr., 2013. godinu se izračunava tako da se podijeli ukupan broj citata koje su radovi objavljeni u nekom časopisu u prethodne dvije godine (2012. i 2011.) dobili u tekućoj godini (2013.), i taj se broj podijeli s ukupnim brojem radova objavljenih u protekle dvije godine (2012. i 2011.). Pri tome valja imati na umu i često zanemarenu činjenicu da se u brojnik u obzir uzimaju citati dobiveni na sve vrste priloga objavljene u promatranom časopisu, dok se u nazivnik uvrštava samo broj izvornih znanstvenih, preglednih radova i radova s konferencija (article, review i proceedings paper). Ta činjenica posebno pogoduje pojedinim časopisima koji objavljuju ostale vrste radova koji dobivaju citate, ali se ne uračunavaju u nazivnik.

Kako rad koji ste objavili 2013. godine u XY časopisu utječe na njegov IF za 2013. godinu?
Odgovor je NIKAKO! Vaš rad utječe na IF tog XY časopisa tek u naredne 2 godine (2014. i 2015.). Taj utjecaj je pozitivan samo ukoliko u te naredne 2 godine vaš rad bude citiran, a ukoliko nije nijednom citiran, on se samo ubraja u nazivnik kao jedan objavljeni rad (naravno, ukoliko je riječ o izvornom znanstvenom radu, preglednom radu ili radu s konferencije) te na taj način utječe na smanjenje IF-a tog časopisa. Zato pažljivo promislite prije nego IF časopisa upotrijebite kao pokazatelj o "kvaliteti" pojedinih radova objavljenim u tom časopisu. JIF je metrički pokazatelj o časopisima, a ne pojedinačnim radovima u tom časopisu, pa se tako treba i interpretirati.

Za pravilno razumijevanje i interperetaciju faktora odjeka časopisa je vrlo važno biti svjestan i razlike između pojedinih znanstvenih područja te znati da se časopisi iz različitih znanstvenih područja ne mogu i ne smiju uspoređivati preko svojih IF.

Last modified on Wednesday, 30 July 2014 07:54