Print this page
Friday, 13 March 2015 14:07

Brošure o sigurnosti na internetu

Written by 

U sklopu CARNeta djeluje Nacionalni CERT (Croatian national computer emergency response team). Zadatak je CERT-a prevencija i zaštita od računalnih ugrožavanja sigurnosti javnih informacijskih sustava u Republici Hrvatskoj. Za građanstvo je CERT izdao nekoliko brošura o sigurnijem korištenju interneta i zaštiti privatnosti na internetu. Dvije brošure bave se Facebookom pa bi mogle biti vrlo zanimljive i poučne za (naj)mlađe korisnike Facea. Brošure se mogu preuzeti u PDF formatu s mrežnih stranica CERT-a:

Sigurnije na internetu

Opasnosti Facebooka

Zaštitite svoju privatnost na Facebooku

Sigurnije poslovanje na internetu

Last modified on Thursday, 02 April 2015 10:21