Print this page
Monday, 23 March 2015 17:54

UNESCO-vi kurikulumi za edukaciju znanstvenika i knjižničara o otvorenom pristupu

Written by 
Open Access for Researchers Open Access for Researchers CC-BY-SA
Jedan od glavnih ciljeva UNESCO-ve radne strategije, koji su prihvatile države članice UNESCO-a, je i razvijanje društva i zajednice kroz informiranje i komunikaciju. Time je istaknuta i priznata ključna važnost znanja u svim vidovima razvoja društva. Na tim temeljima UNESCO razvija i strategiju o otvorenom pristupu znanstvenim informacijama u sklopu koje države-članice zajednički rade na promicanju otvorenog pristupa. Jedna od aktivnosti je i izrada edukativnih materijala o OA.

Kao rezultat suradnje UNESCO-a i Commonwealth Educational Media Centre for Asia (CEMCA) objavljeni su kurikulumi za edukaciju znanstvenika i knjižničara o temama povezanim s otvorenim pristupom. Kurikulumi se sastoje od pojedinih modula tematski prilagođenih potrebama korisničkih skupina kojima su namijenjeni (znanstvenici i knjižničari), a uskoro se očekuje i objavljivanje alata za samousmjeravajuće učenje putem kojih će zainteresirani pojedinci moći samostalno birati pojedine teme iz ponuđenih kurikuluma o kojima žele više naučiti.

Inicijalna struktura objavljenih kurikuluma razrađena je na Međunarodnom sastanku stručnjaka pojedinih zainteresiranih strana o razvoju nastavnog programa i alata za samousmjeravajuće učenje o otvorenom pristupu (International multi-stakeholder experts' meeting on development of curriculum and self-directed learning tools for OA), održanom od 4. do 6. rujna 2013. godine u New Delhiju, Indija, nakon čega se krenulo s izradom pojedinih modula.

Kurikulum namijenjen obrazovanju znanstvenika se sastoji od pet modula koji su podijeljeni na pojedine nastavne jedinice i podjedinice te obrađuju relevantna područja vezana uz znanstvenu komunikaciju, koncept otvorenog pristupa i načine ostvarivanja istoga, pitanja autorskih prava, mogućnosti dijeljenja sadržaja u otvorenom pristupu te znanstvenicima uvijek zanimljivo područje vrednovanja rezultata znanstvenog rada, posebice u kontekstu otvorenog pristupa.

Kurikulum namijenjen obrazovanju knjižničara se sastoji od četiri modula koja pokrivaju ista područja i pitanja kao i kurikulum namijenjen znanstvenicima, ali obrađena s gledišta knjižničara i znanja koja oni moraju usvojiti. Kurikulum namijenjen knjižničarima dodatno obuhvaća i područja kao što su upravljanje sadržajima i pitanja vezana uz izgradnju i interoperabilnost informacijske infrastrukture namijenjene podršci otvorenom pristupu iz razloga što su knjižničari u pravilu zaduženi za izgradnju i razvoj takve informacijske infrastrukture, njezino upravljanje, ali i pružanje korisničku podršku krajnjim korisnicima te provođenje edukacije.

Detaljno razrađene kurikulume možete preuzeti s mrežnih stranica UNESCO-a ili putem niže navedenih poveznica, a dostupni su pod Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 IGO (CC-BY-SA 3.0 IGO) licencom.

Kurikulum namijenjen znanstvenicima:

Modul 1: Znanstvena komunikacija (engl. Scholarly Communications)

Modul 2: Koncepti otvorenosti i otvorenog pristupa (engl. Concepts of Openness and Open Access)

Modul 3: Prava intelektualnog vlasništva (engl. Intellectual Property Rights)

Modul 4: Vrednovanje znanstvenog rada (engl. Research Evaluation Metrics)

Modul 5: Dijeljenje vlastitih publikacija u otvorenom pristupu (engl. Sharing your Work in Open Access)

Kurikulum namijenjen knjižničarima:

Modul 1: Uvod u otvoreni pristup (engl. Introduction to Open Access)

Modul 2: Infrastruktura otvorenog pristupa (engl. Open Access Infrastructure)

Modul 3: Upravljanje sadržajima (engl. Resource Optimization)

Modul 4: Interoperabilnosti i pretraživanje (engl. Interoperability and Retrieval)

Last modified on Tuesday, 24 March 2015 12:08