Print this page
Friday, 29 April 2016 14:41

125. kolokvij Centra za znanstvene informacije

Written by 

U četvrtak, 5.5.2016. će se u 15:00 u predavaonici 3. krila održati 125. kolokvij Centra za znanstvene informacije:

Dario Hrupec, Sveučilište u Osijeku
Branko Guberina, Institut Ruđer Bošković
Ivica Smolić, Sveučilište u Zagrebu
TAMNA MATERIJA, TAMNA ENERGIJA

Knjiga Richarda Paneka "The 4 Percent Universe: Dark Matter, Dark Energy, and the Race to Discover the Rest of Reality" izvorno je objavljena početkom 2011. godine. Krajem 2011. glavni junaci knjige - Saul Perlmutter, Adam Riess i Brian P. Schmidt - dobili su Nobelovu nagradu za fiziku "za otkriće ubrzanog širenja svemira opažanjem dalekih supernova". Sam autor je 2012. godine za tu knjigu dobio "Science Communication Award for Science Writing" Američkog instituta za fiziku.

O knjizi će govoriti doc. dr. sc. Dario Hrupec, prevoditelj hrvatskog izdanja (Tamna materija, tamna energija, Izvori, 2015.), a o tamnoj materiji i tamnoj energiji teorijski fizičari: dr. sc. Branko Guberina i doc. dr. sc. Ivica Smolić.

--
Dr. sc. Branko Guberina znanstveni je savjetnik trajnog zvanja (umirovljen od 2012.). Na IRB-u radi od 1971. godine do mirovine. U inozemstvu je proveo oko deset godina na sveučilištima/institutima: München, Zürich, Pariz, Marseille, Hamburg i Los Angeles. Područja njegovih znanstvenih istraživanja su: fizička kozmologija, astročestična fizika, kvantna teorija polja i čestica. Dobitnik je državne nagrade Republike Hrvatske za znanost, 1994. godine. Godine 1997. odlikovan je Redom Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića za osobite zasluge u znanosti. Bio je član Nacionalnog znanstvenog vijeća RH (1998.-2003.), član Upravnog vijeća IRB-a (1994./95.), predstojnik Zavoda za teorijsku fiziku (1995.-2011.), član prosudbenih skupina MZOS-a, predsjednik Hrvatskog fizikalnog društva (1997.-2000.), predsjednik Croatian Association of the Club of Rome (2007.-2008.) te Fellow Institute of Physics (U.K.) i Chartered Physicist od 1999.

Doc. dr. sc. Ivica Smolić zaposlen je kao docent na Fizičkom odsjeku Sveučilišta u Zagrebu, gdje je doktorirao 2010. godine s disertacijom "Hawking radiation, W algebras and anomalies". Postdoktorsko usavršavanje proveo je na institucijama SISSA u Trstu i Wigner Research Center u Budimpešti. U svom znanstvenom radu bavi se klasičnim, matematičkim svojstvima gravitacije (nasljeđivanje simetrija, egzaktna rješenja gravitacijskih jednadžbi polja, elektrodinamika crnih rupa), kao i semiklasičnim aspektima fizike crnih rupa (termodinamika crnih rupa, Hawkingovo zračenje). Na Fizičkom odsjeku nositelj je kolegija "Matematičke metode fizike 1", "Matematičke metode fizike 2" i "Diferencijalna geometrija u fizici" na istraživačkom smjeru.

Doc. dr. sc. Dario Hrupec docent je fizike na Sveučilištu u Osijeku. Na Odjelu za fiziku nositelj je kolegija "Odabrana poglavlja fizike" i "Računalna fizika". Diplomirao je magistrirao i doktorirao fiziku na Sveučilištu u Zagrebu. Bavi se visokoenergijskom gama-astronomijom. Član je međunarodnih kolaboracija MAGIC i CTA. Autor je više srednjoškolskih udžbenika iz fizike, član uredništva časopisa Priroda te urednik za fiziku terminološke baze hrvatskoga strukovnog nazivlja Struna. Organizator je i voditelj, uime Hrvatskog prirodoslovnog društva, ciklusa znanstveno-popularizacijskih predavanja "Priroda uživo". Živi u Zagrebu, a radi u Osijeku te povremeno na opservatoriju Roque de los Muchachos na kanarskom otoku La Palmi.

Last modified on Monday, 02 May 2016 13:45