Print this page
Friday, 09 December 2016 14:43

Kako izraditi "Plan upravljanja istraživačkim podacima"

Sve je više zahtjeva od strane financijera znanstveno-istraživačkih projekata za izradom plana upravljanja istraživačkim podacima, kako već kod same prijave tako i nakon prihvaćanja u kasnijim fazama projektnih aktivnosti.

Plan upravljanja istraživačkim podacima je dokument u kojem su opisani načini postupanja s podacima tijekom projekta ali i po njegovom završetku, a odnosi se na sve dijelove - od samog planiranja istraživanja, preko prikupljanja podataka pa do arhiviranja i njihove diseminacije.

Osim upoznavanja sa strukturom takvog dokumenta i detaljne analize svih elemenata, polaznici će imati priliku izraditi i vlastiti plan pomoću mrežne aplikacije "DMPonline". Pokazat ćemo da to nije samo formalnost potrebna da bismo udovoljili zahtjevima financijera već i vrlo korisna referenca koja nam pomaže da predvidimo potencijalne poteškoće te unaprijed osmislimo načine za njihovo uspješno otklanjanje.

 

Predviđeno trajanje predavanja: sat i pol

Predavač: Alen Vodopijevec