Print this page
Friday, 03 July 2020 12:48

Faktori odjeka (Journal Impact Factors (IF)) hrvatskih časopisa za 2019. godinu

Written by 

Clarivate Analytics je u 29.6.2020. svojoj bazi podataka Journal Citation Reports (JCR) objavio faktore odjeka časopisa (Journal Impact Factors (IF)) za 2019. godinu. Donosimo vam podatke za hrvatske časopise uključene u JCR.

JCR u svojem dijelu SCIE (Science Citation Index - Expanded) donosi faktore odjeka za 33 hrvatska časopisa, dok u dijelu SSCI (Social Science Citation Index) donosi faktore odjeka za 7 hrvatskih časopisa. Pojedini časopisi zbog specifičnosti područja koje pokrivaju svojom tematikom mogu biti svrstani i u SCIE, i u SSCI.

U tablici donosimo podatke o faktorima odjeka svih hrvatskih znanstvenih časopisa za 2019. i 2018. godinu, kao i podatke o JCR predmetnim kategorijama u koje su časopisi svrstani te kvartilima (Q) s obzirom na IF časopisa unutar skupine časopisa koji su svrstani u istu predmetnu kategoriju.

Valja istaknuti da se faktori odjeka časopisa ne izračunavaju za časopise koji su indeksirani u citatnom indeksu Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) zbog specifičnosti znanstvene komunikacije u znanstvenom području humanistike i umjetnosti, kao niti za časopise koji su indeksirani u citatnom indeksu Emerging Sources Ctation Index (ESCI). Također, časopisi se ne mogu međusobno uspoređivati prema visini njihovog faktora odjeka, a osobito ako ne pokrivaju isto znanstveno područje/polje. Iz tog su razloga časopisi u tablicama i navedeni prema abecednom redu.

Naslov časopisa

JCR Edition

IF (2019.)

JCR predmetno područje

Kvartil (Q)

IF (2018.)

JCR predmetno područje

Kvartil (Q)

SCIE

SSCI

Acta Adriatica

+

0,746

marine & freshwater biology

Q4

0,714

marine & freshwater biology

Q4

oceanography

Q4

oceanography

Q4

Acta Botanica Croatica

+

1,051

plant sciences

Q3

0,985

plant sciences

Q3

Acta Clinica Croatica

+

0,532

medicine, general & internal

Q4

0,403

medicine, general & internal

Q4

Acta Dermatovenerologica Croatica

+

1,048

dermatology

Q4

0,855

dermatology

Q4

Acta Pharmaceutica

+

1,375

pharmacology & pharmacy

Q4

1,405

pharmacology & pharmacy

Q4

Arhiv za higijenu rada i toksikologiju

+

1,727

toxicology

Q4

1,436

toxicology

Q4

public, environmental & occupational health

Q3

public, environmental & occupational health

Q3

Automatika

+

0,764

automation & control systems

Q4

0,403

automation & control systems

Q4

engineering, electrical & electronic

Q4

engineering, electrical & electronic

Q4

Biochemia Medica

+

2,114

medical laboratory technology

Q2

2,202

medical laboratory technology

Q2

Brodogradnja

+

1,045

engineering, marine

Q3

0,968

engineering, marine

Q3

Chemical and Biochemical Engineering Quarterly

+

0,960

biotechnology & applied microbiology

Q4

0,859

biotechnology & applied microbiology

Q4

engineering, chemical

Q4

engineering, chemical

Q4

Croatian Journal of Education : Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje

+

0,310

education & educational research

Q4

0,109

education & educational research

Q4

Croatian Journal of Forest Engineering

+

2,500

forestry

Q1

2,258

forestry

Q1

Croatian Medical Journal

+

1,247

medicine, general & internal

Q3

1,624

medicine, general & internal

Q2

Croatica Chemica Acta

+

0,812

chemistry, multidisciplinary

Q4

0,731

chemistry, multidisciplinary

Q4

Društvena istraživanja

+

0,491

sociology

Q4

0,271

sociology

Q4

social issues

Q4

social issues

Q4

Drvna industrija

+

0,663

materials science, paper & wood

Q3

0,776

materials science, paper & wood

Q3

Economic research - Ekonomska istraživanja

+

2,229

economics

Q2

1,381

economics

Q2

Food Technology and Biotechnology

+

2,115

biotechnology & applied microbiology

Q3

1,517

biotechnology & applied microbiology

Q4

food science & technology

Q2

food science & technology

Q3

Geofizika

+

1,400

geosciences, multidisciplinary

Q4

0,714

geosciences, multidisciplinary

Q4

geochemistry & geophysics

Q3

geochemistry & geophysics

Q4

meteorology & atmospheric sciences

Q4

meteorology & atmospheric sciences

Q4

Geologia Croatica

+

1,290

geology

Q2

0,756

geology

Q4

Glasnik matematički

+

0,564

mathematics, applied

Q4

0,554

mathematics, applied

Q4

mathematics

Q3

mathematics

Q3

Građevinar

+

0,599

engineering, civil

Q4

0,493

engineering, civil

Q4

Journal of Mathematical Inequalities

+

1,219

mathematics, applied

Q2

1,158

mathematics, applied

Q2

mathematics

Q1

mathematics

Q1

Kinesiology

+

+

1,225

rehabilitation - SSCI

Q3

1,383

rehabilitation - SSCI

Q3

rehabilitation - SCIE

Q4

rehabilitation - SCIE

Q3

sport sciences - SCIE

Q4

sport sciences - SCIE

Q4

Ljetopis socijalnog rada

+

0,316

social work

Q4

0,093

social work

Q4

Mathematical Communications

+

0,805

mathematics, applied

Q3

0,786

mathematics, applied

Q4

mathematics

Q2

mathematics

Q2

Mathematical Inequalities & Applications

+

1,510

mathematics

Q1

1,083

mathematics

Q1

Mljekarstvo

+

1,016

agriculture, dairy & animal science

Q3

0,806

agriculture, dairy & animal science

Q3

Operators and Matrices

+

0,417

mathematics

Q4

0,521

mathematics

Q4

Promet-Traffic & Transportation

+

0,664

transportation science & technology

Q4

0,768

transportation science & technology

Q4

Psychiatria Danubina

+

+

0,764

psychiatry - SCIE

Q4

0,683

psychiatry - SCIE

Q4

psychiatry - SSCI

Q4

psychiatry - SSCI

Q4

Revija za socijalnu politiku

+

0,406

social issues

Q4

0,333

social issues

Q4

Signa Vitae

+

0,338

emergency medicine

Q4

0,173

emergency medicine

Q4

Šumarski list

+

0,451

forestry

Q4

0,421

forestry

Q4

Tehnicki Vjesnik-Technical Gazette

+

0,670

engineering, multidisciplinary

Q4

0,644

engineering, multidisciplinary

Q4

Transactions of FAMENA

+

0,580

materials science, multidisciplinary

Q4

0,704

materials science, multidisciplinary

Q4

engineering, mechanical

Q4

engineering, mechanical

Q4

Veterinarski arhiv

+

0,492

veterinary sciences

Q4

0,426

veterinary sciences

Q4

Last modified on Friday, 03 July 2020 13:44