Print this page
Tuesday, 22 September 2020 09:37

NI4OS Europe webinar

Written by 

U sklopu konferencije PUBMET 2020, 16. rujna održan je webinar NI4OS Europe National Capacity Building Training for Croatia.

Screenshot 2020-09-16 10-45-12

Jadranka Stojanovski govorila je o Otvorenoj znanosti u kontekstu Europskog oblaka za otvorenu znanost (EOSC), te ukratko predstavila NI4OS projekt, te predstavila ciljeve projekta:

  • podrška razvoju i uključivanje nacionalnih inicijativa za uspostavu oblaka za otvorenu znanost među zemljama sudionicama na projektu
  • upoznavanje lokalne zajednice sa EOSC filozofijom i FAIR principima (Findability, Accessibility, Interoperability and Reusability)
  • omogućavanje tehničke podrške pružateljima usluga u EOSC zajednici kao što su pohrana i upravljanje podacima, repozitoriji i skupovi podataka
  • stvaranje oblaka za otvorenu znanost
  • usklađivanje i podrška lokalnih politika i inicijativa

    Alen Vodopijevec je upoznao slušatelje s FAIR principima (Findability, Accessibility, Interoperability and Reusability), dok je Bojan Macan dao pregled poticaja i nagrada za sve dionike uključene u proces stvaranja i upravljanja istraživačkim podacima, te njihovog dijeljenja u skladu s FAIR principima, a koji su razrađeni u izvještaju radnog zadatka NI4OS projekta koji je vodio Institut Ruđer Bošković

Incentives for supporting ORDM and FAIR/ Bojan Macan; Jadranka Stojanovski; Alen Vodopijevec

Emir Imamagić iz Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu predstavio je infrastrukturu koja je na raspolaganju za projekte otvorene znanosti poput računalnog klastera Isabella, projekta Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO), projekta EuroHPC (EUROCC), usluge HTC Cloud, te sustava za pohranu i upravljanje podacima (PUH).Također je predstavljen i informacijski sustav o hrvatskoj znanstvenoj djelatnosti (CroRIS).

Opće poznate nacionalne inicijative i projekti spomenuti su u nekoliko prezentacija:

 

Tomislav Lipić i Davor Davidović na primjerima pokazali su uvjete koje treba zadovoljiti kako bi se uskočilo na EOSC vlak. Prikazani su servisi dostupni u EOSC marketplace-u, te popularni informatički mrežni servis Revigo, namijenjen istraživačima u biologiji i biomedicini čiji rezultati se opisuju Gene Ontology (GO) kategorijama. Dugačke i često nepregledne GO kategorije Revigo krati, omogućuje vizualizaciju putem interaktivnih grafova, te olakšava interpretaciju ishoda bioloških eksperimenata. Članak o mrežnom servisu objavljen je u časopisu PLOS One

Marijana Glavica iz Knjižnice Filozofskog fakulteta u Zagrebu predstavila je projekte i konzorcije europskih istraživačkih infrastruktura (ERIC) iz područja društvenih i humanističkih znanosti u kojima je hrvatska aktivna članica. projekti poput DARIAH, CESSDA, CLARIN, ESS i SHARE dio su ESFRI istraživačke infrastrukture.

Webinar koji je stručno moderirao Vodopijevec okupio je preko 50 sudionika iz cijelog svijeta. Sudionici su mogli postavljati pitanja putem sustava za postavljanje pitanja (Q&A).

Podaci prikupljeni putem upitnika pokazuju zadovoljstvo sudionika i uspješnost webinara.

 

Predavači na webinaru

Jadranka Stojanovski, Centar za znanstvene infomacije,Institut Ruđer Bošković ; Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru

Bojan Macan, Centar za znanstvene infomacije,Institut Ruđer Bošković

Alen Vodopijevec, Centar za znanstvene infomacije, Institut Ruđer Bošković

Emir Imamagić, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (SRCE)

Tomislav Lipić, Zavod za elektroniku, Institut Ruđer Bošković

Davor Davidović, Centar za informatiku i računarstvo, Institut Ruđer Bošković

Marijana Glavica, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Last modified on Tuesday, 22 September 2020 09:55