Print this page
Friday, 21 May 2010 12:30

E-škola kemije odgovorila na 4000. pitanje

Written by 
E-škola kemije E-škola kemije Preuzeto sa http://eskola.chem.pmf.hr/
Nedavno je na E-školi kemije u rubrici “Vi pitate – e-škola odgovara” objavljen jubilarni 4000. odgovor! E-škola kemije pokrenuta je 1997. kao dio projekta E-škola mladih znanstvenika, a vodi ga Hrvatsko kemijsko društvo. Cilj je projekta unapređenje nastave kemije, prepoznavanje nadarenih učenika i njihovo usmjeravanje u znanstvene vode te popularizacija kemije.
E-škola organizira učeničke radionice i natjecanja, na svojim stranicama nudi dodatnu literaturu, informacije o učeničkim projektima, susretima i natjecanjima mladih kemičara, bazu podataka pitanja i odgovora korisnika E-škole i još mnogo toga.
E-školi čestitamo na uspješnom radu, sigurno će malo-pomalo “dogurati” i do 10 000. pitanja!