Ispiši ovu stranicu
Srijeda, 28 Rujan 2016 14:09

Časopisi i znanstvena komunikacija

casopisi-i-znanstvena-2d-mala127. kolokvij Centra za znanstvene informacije
Ivana Hebrang Grgić, Filozofski fakultet, Zagreb
Jelka Petrak, Medicinski fakultet, Zagreb

ČASOPISI I ZNANSTVENA KOMUNIKACIJA

Na kolokviju će biti predstavljena knjiga "Časopisi i znanstvena komunikacija". Knjiga je udžbenik za studente svih područja i razina studija, ali i priručnik za sve one koji objavljuju u znanstvenim časopisima i/ili ih uređuju. Knjiga objašnjava početke moderne znanstvene komunikacije, opisuje potrebe i uloge sudionika znanstvene komunikacije, daje prikaz strukture znanstvenih časopisa i članaka te načina kontrole kvalitete. Knjiga također objašnjava važnost identifikacijskih oznaka, analizira troškove i modele financiranja znanstvenih časopisa, definira i objašnjava pojmove vezane uz znanstvenu čestitost te daje prikaz pokreta otvorenog pristupa. U završnom poglavlju navode se neobični primjeri u znanstvenoj komunikaciji vezani, primjerice, uz autorstvo, strukturu radova i sl. Posebna vrijednost knjige su slikovni prilozi, opširan popis literature te sažeci na kraju svakog poglavlja.

O knjizi će govoriti autorica doc. dr. sc. Ivana Hebrang Grgić te prof. dr. sc. Jelka Petrak.

---
Ivana Hebrang Grgić docentica je na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nositeljica je kolegija na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju (kolegiji Povijest knjige i knjižnica, Časopisi i znanstvena komunikacija, Knjižnice i knjižnične zbirke i dr.). Autorica je znanstvenih i stručnih radova u domaćim i stranim znanstvenim časopisima, a izlaganjima je sudjelovala na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu. Članica je uredničkih odbora nizova koje objavljuje Hrvatsko knjižničarsko društvo u kojem je 2011. godine pokrenula novi niz Hrvatsko knjižničarstvo. Članica je uredništva časopisa Libellarium. Članica je niza udruga – Hrvatskog knjižničarskog društva (gdje je aktivna i kao članica Komisije za slobodan pristup informacijama i slobodu izražavanja), Hrvatskog čitateljskog društva, udruge SHARP (Society for the History of Authorship, Reading and Publishing) i dr. Aktivno sudjeluje i u programskim odborima stručnih skupova i konferencija. Posebno područje interesa joj je znanstvena komunikacija i otvoreni pristup znanstvenim informacijama.

Jelka Petrak redovita je naslovna profesorica na Sveučilištu u Zagrebu, Medicinski fakultet. Dugi niz godina bila je voditeljicom Središnje medicinske knjižnice na istom Fakultetu. Nositeljica je stručnog zvanja knjižničarskog savjetnika.
Objavila je više od 40 znanstvenih i stručnih radova u inozemnim i domaćim časopisima, kongresnim zbornicima te monografijama. Autorica i suautorica je i nekolicine nastavnih tekstova. Izvršna je urednica za područje scijentometrije u časopisu Croatian Medical Journal. Recenzent je u više domaćih (Vjesnik bibliotekara Hrvatske, Arhivski vjesnik, CMJ) i inozemnih časopisa (BMC Medical Research Methodology).
Sudjeluje u izvođenju kolegija "Uvod u znanstveni rad u medicini" Medicinskog fakulteta i izbornom predmetu "Važno je naći valjan dokaz". Voditeljicom je modula „Znanstvena publikacija: traženje i vrjednovanje" u doktorskom studiju na hrvatskom i engleskom jeziku Medicinskoga fakulteta. Voditeljicom je izbornog predmeta "Metodika i prikazivanje rezultata znanstvenog rada" na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu.

Više informacija

  • Predavač:

    Ivana Hebrang Grgić, Filozofski fakultet, Zagreb

    Jelka Petrak, Medicinski fakultet, Zagreb

  • Mjesto održavanja: IRB, dvorana 3. krila
  • Vrijeme održavanja: 5. listopada 2016. u 15:00h