Ispiši ovu stranicu
Ponedjeljak, 04 Srpanj 2011 12:32

Faktori odjeka ("Impact Factors", IF) hrvatskih časopisa za 2010. godinu

Napisao 

Thomson Reuters je u svojoj bazi podataka Journal Citation Reports (JCR) objavio faktore odjeka (IF) za 2010. godinu pa vam ovdje donosimo podatke o istima za hrvatske časopise.

Kako je Thomson Reuters posljednjih godina krenuo s agresivnijim uvrštavanjem znanstvenih časopisa iz, tzv., "zemalja znanstvene periferije", broj hrvatskih znanstvenih časopisa indeksiranih u Thomson Reutersovim citatnim indeksima Science Citation Index (SCI), Social Science Citation Index (SSCI) i Arts & Humanities Citation Index (A$HCI) se značajno povećao. Pošto je za izračunavanje faktora odjeka časopisa potrebno pratiti njegovu citiranost  u bazi podataka Web of Science (WoS) kroz 3 godine, za jedan dio hrvatskih časopisa koji su proteklih godina uvršteni u WoS-ove citatne indekse se ove godine po prvi puta izračunava faktor odjeka.

Journal Citation Reports u svojem dijelu Science Edition (SE) donosi faktore odjeka za 35 hrvatskih časopisa, dok u Social Science Edition (SSE) donosi faktore odjeka za 13 hrvatskih časopisa. Za 2010. godinu se faktor odjeka izračunava za čak 46 hrvatskih časopisa (časopisi Kinesiology i Psychiatria Danubina su uvršteni i u SE i u SSE). Izgleda da se Thomson Reutersu potkrala i jedna greška, tako da u JCR-u trenutno nema IF-a časopisa Mljekarstvo za 2010. godinu, iako je časopis uredno indeksiran u WoS-u od 2007. godine te jmu je faktor odjeka bio izračunat i za 2009. godinu. No, greške u Thomson Reutersovim bazama podataka i nisu takva rijetkost, tako da se ne treba niti previše čuditi, a ova greška će vjerojatno uskoro biti ispravljena.

U priloženoj tablici donosimo popise hrvatskih znanstvenih časopisa u Science i Social Science Editionu JCR-a zajedno s njihovim faktorima odjeka za 2010., 2009. i 2008. godinu (ukoliko im se IF prethodnih godina izračunavao) te Eigenfactor Score časopisa za 2010. godinu.

Napominjemo da se faktori odjeka ne izračunavaju za časopise koji su uvršteni u A&HCI zbog specifičnosti znanstvene komunikacije u znanstvenom području humanistike i umjetnosti. Isto tako valja napomenuti i da se časopisi ne mogu međusobno uspoređivati prema visini faktora odjeka, ukoliko ne pokrivaju isto znanstveno područje. Iz tog su razloga časopisi u tablicama i navedeni prema abecednom redu.

JCR Science Edition:

Journal IF 2010. IF 2009. IF 2008. Eigenfactor Score 2010.
ACTA ADRIAT 0,400 0,459 -
0,00043
ACTA BOT CROAT 0,386 - - 0,00029
ACTA CLIN CROAT 0,384 0188 -
0,00022
ACTA DERMATOVENER CR 0,272 0,461 -
0,00025
ACTA PHARMACEUT 1,312 - - 0,00141
ARH HIG RADA TOKSIKO 0,826 - - 0,00060
AUTOMATIKA 0,108 - - 0,00009
BIOCHEM MEDICA 1,085 0,660 -
0,00010
BRODOGRADNJA 0,037 - - 0,00000
CHEM BIOCHEM ENG Q 0,483 0,387 0,346 0,00074
CROAT CHEM ACTA 0,713 0,805 0,831 0,00221
CROAT J FOR ENG 0,412 0,235 -
0,00012
CROAT MED J 1,455 1,373 1,114 0,00290
DRVNA IND 0,146 - - 0,00001
FOOD TECHNOL BIOTECH 0,976 0,976 1,273 0,00230
GEOD LIST 0,038 0,167 -
0,00001
GEOFIZIKA 0,500 0,500 -
0,00026
GLAS MAT 0,475 - - 0,00081
GRADEVINAR 0,047 - - 0,00004
KINESIOLOGY 0,525 - - 0,00014
MATH COMMUN 0,176 - - 0,00026
MATH INEQUAL APPL 0,524 0,493 0.500 0,00215
METALURGIJA 0,348 0,439 0.216 0,00070
MLJEKARSTVO ??? 0,711 -
???
NEUROL CROATICA 0,125 0,077 0.069 0,00002
OPER MATRICES 0,542 0,603 -
0,00142
PAEDIATR CROAT 0,153 0,215 -
0,00004
PERIOD BIOL 0,117 0,229 0,204 0,00046
PROMET-ZAGREB 0,125 0,072 -
0,00002
PSYCHIAT DANUB 0,554 0,702 -
0,00046
SIGNA VITAE 0,200 0,175 0,045 0,00011
STROJARSTVO 0,222 0,048 0,000 0,00013
SUMAR LIST 0,132 - - 0,00004
T FAMENA 0,143 0,208 -
0,00006
TEH VJESN 0,083 - - 0,00008
TEKSTIL 0,050 0,171 0,137 0,00020

 

JCR Social Science Edition:

Journal IF 2010. IF 2009. IF 2008. Eigenfactor Score 2010.
COLLEGIUM ANTROPOL 0,491 0,503 0,687 0,00218
DRUS ISTRAZ 0,094 0,065 0,196 0,00014
EKON ISTRAZ 0,118 0,036 -
0,00001
GOVOR 0,000 0,000 -
0,00010
JEZIKOSLOVLJE 0,000 0,067 -
0,00000
KINESIOLOGY 0,525 - - 0,00014
LJETOP SOC RADA 0,216 0,109 -
0,00004
ODGOJNE ZNAN 0,035 0,022 -
0,00000
PSYCHIAT DANUB 0,554 0,702 -
0,00046
REV SOC POLIT 0,158 0,170 0,390 0,00002
SOCIOL PROST 0,200 0,188 -
0,00001
SUVREM PSIHOL 0,050 0,156 -
0,00003
ZB RAD EKON FAK RIJE 0,111 0,185 -
0,00001
Poslijednja izmjena dana Petak, 29 Lipanj 2012 12:21