Ispiši ovu stranicu
Srijeda, 21 Prosinac 2011 11:08

Znanstvenici IRB-a razvili originalnu metodu za interpretaciju GISAXS mjerenja na strukturno uređenim nanočestičnim materijalima

Napisao 

Znanstvenici Instituta Ruđer Bošković dr. sc. Maja Buljan, dr. sc. Nikola Radić i dr. sc. Iva Bogdanović Radović u suradnji sa kolegama iz Republike Češke, Slovenije i Italije objavili su rad pod naslovom "Grazing-incidence small-angle X-ray scattering: application to the study of quantum dot lattices" u časopisu Acta Crystallographica A - Foundations of Crystallography (Faktor utjecaja 54.333).

Rad se odnosi na razvoj vrlo moćne metode za interpretaciju GISAXS (grazing incidence small angle x-ray scattering) mjerenja koja omogućava vrlo precizno određivanje strukturnih svojstava prostorno uređenih nanočestičnih materijala. Iako GISAXS kao eksperimentalna tehnika postoji već dulji niz godina, do sada nije postojala pouzdana metodologija za interpretaciju GISAXS mjerenja sa trodimenzionalno uređenih nanočestica.

Za razliku od dosada korištenih zahtjevnih metoda karakterizacije, koje često nisu davale pouzdane informacije, razvijena analitička metoda omogućuje jednostavan, kratak, nedestruktivan i - što je vrlo važno - statistički pouzdan uvid u strukturu ove klase materijala budućnosti.

Materijali izgrađeni od nanočestica prostorno pravilno raspoređenih na nano skali danas su u fokusu intenzivnog interesa znanstvenika zbog svojih iznimnih svojstava i ogromnih mogućnosti primjene u nanotehnologiji. Takvi materijali imaju iznimno velik potencijal u izradi visokoefikasnih solarnih ćelija, kao mediji za ekstremno gustu pohranu informacija, kao osnova raznih detektora, i druge primjene.

Ova nova metoda za analizu GISAXS podataka primijenjena je kod određivanja struktura raznih tipova nanočestičnih rešetaka pripremljenih na Institutu Ruđer Bošković, te je pokazana njena visoka efikasnost i točnost.

Poslijednja izmjena dana Srijeda, 21 Prosinac 2011 11:10