Ispiši ovu stranicu
Ponedjeljak, 20 Travanj 2015 21:34

Hrvatski časopisi u WoSCC, CC, JCR i Scopus bazama podataka za 2015.

Napisala 
academic journals academic journals https://anniebruton.files.wordpress.com/

Prema najnovijim podacima koje smo dobili od Thomson Reutersa u Current Contents (CC) bazi podataka koja u siječnju 2015. g. indeksira ukupno 9.998 časopisa indeksirano je i dalje 14 hrvatskih časopisa:

Chemical And Biochemical Engineering Quarterly Journal Of Mathematical Inequalities
Croatian Medical Journal Knjizevna Smotra
Croatica Chemica Acta Nanomaterials And Nanotechnology
Drustvena Istrazivanja Operators And Matrices
Food Technology And Biotechnology Prolegomena
Glasnik Matematicki Psychiatria Danubina
International Review Of The Aesthetics And Sociology Of Music Synthesis Philosophica

U odnosu na prošlu godinu dodani nije došlo do nikakvih promjena.

Web of Science Core Collection (WoSCC) baza podataka ukupno indeksira 12.580 časopisa (siječanj 2015), a broj hrvatskih časopisa još uvijek je 53. 

Acta Adriatica Croatian Journal Of Education Geologia Croatica Metalurgija Signa Vitae
Acta Botanica Croatica Croatian Journal Of Forest Engineering Glasnik Matematicki Mljekarstvo Sumarski List
Acta Clinica Croatica Croatian Journal Of Philosophy Gradevinar Nanomaterials And Nanotechnology Synthesis Philosophica
Acta Dermatovenerologica Croatica Croatian Medical Journal Hrvatski Filmski Ljetopis Operators And Matrices Tehnicki Vjesnik-Technical Gazette
Acta Pharmaceutica Croatica Chemica Acta International Review Of The Aesthetics And Sociology Of Music Periodicum Biologorum Transactions Of Famena
Arhiv Za Higijenu Rada I Toksikologiju Drustvena Istrazivanja Journal Of Mathematical Inequalities Prolegomena Veterinarski Arhiv
Arti Musices Drvna Industrija Kinesiology Promet-Traffic & Transportation Vjesnik Za Arheologiju I Povijest Dalmatinsku
Automatika Ekonomska Istrazivanja Knjizevna Smotra Prostor Zbornik Radova Ekonomskog Fakulteta U Rijeci
Biochemia Medica Filozofska Istrazivanja Ljetopis Socijalnog Rada Psychiatria Danubina Zivot Umjetnosti
Brodogradnja Food Technology And Biotechnology Mathematical Communications Radovi Zavoda Za Povijesne Znanosti Hazu U Zadru  
Chemical And Biochemical Engineering Quarterly Geofizika Mathematical Inequalities & Applications Revija Za Socijalnu Politiku  

U segmentu WoSCC-a pod nazivom Science Citation Index nalazi se i dalje samo jedan hrvatski časopis - Croatica Chemica Acta.

Scopus baza podataka indeksira u veljači 2015. godine 34.284 časopisa, od čega 22.025 aktivnih. Hrvatskih je časopisa 167, od čega 130 aktivnih: 

 

Acta Adriatica

Diabetologia Croatica

International Journal of Engineering Business Management

Nase More

Revija za Sociologiju

Acta Botanica Croatica

Drustvena Istrazivanja

International Review of the Aesthetics and Sociology of Music

Natura Croatica

Ribarstvo, Croatian Journal of Fisheries

Acta Clinica Croatica

Drvna Industrija

Jezikoslovlje

Neurologia Croatica

Rudarsko Geolosko Naftni Zbornik

Acta Dermatovenerologica Croatica

Ekonomska Istrazivanja

Journal of Central European Agriculture

Nova Mehanizacija Sumarstva

Signa Vitae

Acta Medica Croatica

Ekonomski Pregled

Journal of Communications Software and Systems

Nova Prisutnost

Sigurnost

Acta Pharmaceutica

Engineering Review

Journal of Computing and Information Technology

Obnovljeni Zivot

Slovo

Acta Stomatologica Croatica

Etnoloska Tribina

Journal of Information and Organizational Sciences

Odgojne znanosti/Educational Sciences

Socijalna Ekologija

Agriculturae Conspectus Scientificus

Farmaceutski Glasnik

Journal of Mathematical Inequalities

Operators and Matrices

Socijalna Psihijatrija

Alcoholism

Filozofska Istrazivanja

Kartografija i Geoinformacije

Paediatria Croatica

Sociologija i Prostor

AMHA - Acta Medico-Historica Adriatica

Fluminensia

Kemija u industriji/Journal of Chemists and Chemical Engineers

Paediatria Croatica, Supplement

Strojarstvo

Arhiv za Higijenu Rada i Toksikologiju

Folia Onomastica Croatica

Kinesiology

Periodicum Biologorum

Sumarski List

Arti Musices

Food Technology and Biotechnology

Knjizevna Smotra

Podravina

Suvremena Lingvistika

Automatika

Geodetski List

Lijecnicki Vjesnik

Polimeri

Suvremena Psihologija

Biochemia Medica

Geofizika

Ljetopis Socijalnog Rada

Poljoprivreda

Synthesis Philosophica

Bogoslovska Smotra

Geologia Croatica

Management

Pomorstvo

Tehnicki Vjesnik

Brodogradnja

Glasnik Matematicki

Mathematical Communications

Prilozi Instituta za Arheologiju

Tekstil

Casopis za Suvremenu Povijest

GOVOR: Casopis za fonetiku

Mathematical Inequalities and Applications

Privredna Kretanja i Ekonomska Politika

Tourism

Chemical and Biochemical Engineering Quarterly

Gradevinar

Medica Jadertina

Prolegomena: Casopis za filozofiju/Journal of Philosophy

Tourism and Hospitality Management

Collegium Antropologicum

Gynaecologia et Perinatologia

Medicina Fluminensis

Promet - Traffic - Traffico

Transactions of Famena

Crkva u Svijetu

Hortus Artium Mediaevalium

Medicus

Prostor

Trziste

Croatian Journal of Forest Engineering

Hrvatska Revija Za Rehabilitacijska Istrazivanja

Medijska istrazivanja

Psihologijske Teme

Veterinarski Arhiv

Croatian Journal of Philosophy

Hrvatske Vode

Medijske Studije

Psychiatria Danubina

Vjesnik Bibliotekara Hrvatske

Croatian Medical Journal

Hrvatski Filmski Ljetopis

Metalurgija

Radovi - Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru

Vjesnik za Arheologiju i Povijest Dalmatinsku

Croatian Yearbook of European Law and Policy

Hrvatski Geografski Glasnik

Mljekarstvo

Radovi Zavoda za Hrvatsku Povijest

Zbornik - Pravnog Fakulteta u Zagrebu

Croatica Chemica Acta

Infektoloski Glasnik

Nanomaterials and Nanotechnology

Rasprave Instituta za Hrvatski Jezik i Jezikoslovlje

Zbornik Radova Ekonomskog Fakulteta u Rijeci

Croatica Christiana Periodica

Informatologia

Narodna Umjetnost

Revija za Socijalnu Politiku

Zivot umjetnosti 

 

 

U Scopusu kao aktivni nisu više indeksirani časopisi Acta Clinica Croatica, SupplementFilologijaIkonLibri OncologiciReumatizam. U Scopus su dodani časopisi Casopis za Suvremenu PovijestMedijske Studije, Nanomaterials and Nanotechnology, Radovi Zavoda za Hrvatsku PovijestRibarstvo, Croatian Journal of FisheriesTourism and Hospitality Management.

Poslijednja izmjena dana Petak, 24 Travanj 2015 09:29