Ispiši ovu stranicu
Četvrtak, 24 Studeni 2016 12:59

128. kolokvij Centra za znanstvene informacije

Napisala 

U srijedu, 30.11.2016. će se u 15:00 u predavaonici 3. krila održati 128. kolokvij Centra za znanstvene informacije:


Božica Dragaš, Knjižnice grada Zagreba
ZELENE KNJIŽNICE ZA ZELENU PISMENOST

 

Izraz "zelena knjižnica" upotrebljava se u dvama značenjima: prvo, kao naziv za knjižničnu zgradu koja je projektirana i izgrađena tako da u najmanjoj mogućoj mjeri nepovoljno utječe na okoliš, i drugo, kao naziv za knjižnične programe i usluge usmjerene na razvoj zelene pismenosti, jačanje svijesti o održivom društvu i nužnosti zaštite okoliša, što je i tema ovoga izlaganja.

Međunarodni savez knjižničarskih društava i ustanova (IFLA), krovno svjetsko knjižničarsko udruženje, u svojoj je „Izjavi o knjižnicama i razvitku" (2013.) naglasio da knjižnice imaju prirodnu ulogu pružanja pristupa informacijskim sadržajima i uslugama koje podupiru održivi razvoj te je pozvao donositelje odluka da ih prepoznaju kao pouzdane ustanove za provedbu zelenih programa, kojima one mogu dati znatan doprinos rješavanju problema održivosti na razini cijele zajednice.
Projekt "Zelena knjižnica" koji je u ožujku 2011. pokrenulo Društvo bibliotekara Istre potaknuo je brojne hrvatske knjižnice da razviju vlastite zelene programe usmjerene na izobrazbu javnosti, kako u smislu teorijskih znanja i razvoja kritičkoga mišljenja o okolišnoj tematici tako i u smislu stjecanja praktičnih zelenih vještina. U prvom dijelu izlaganja dat će se njihov kronološki pregled te uvid u sadržajni raspon dosadašnjih zelenih programa i aktivnosti hrvatskih knjižnica.
U drugom dijelu izlaganja bit će predstavljen recentan primjer dobre prakse: program "Zelena knjižnica" koji se od početka 2016. godine provodi u Knjižnici Savica kao pilot-projekt na osnovi kojega je razvijen istoimeni projekt na razini čitave mreže Knjižnica grada Zagreba. Program je osmišljen u suradnji s korisnicima, prije svega članovima TranS-a (Tranzicijske grupe Savica), neformalne skupine građana koji su se okupili u knjižnici u namjeri da zajedničkim aktivnostima podignu ekološku i socijalnu kvalitetu života u naselju Savica. Zelene programske aktivnosti Knjižnica Savica provodi sa svim dobnim skupinama korisnika, u prostoru knjižnice, ali i na javnim kvartovskim površinama, čime dopire i do onih stanovnika naselja koji nisu njezini članovi.

-----
Božica Dragaš na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1991. godine diplomirala je kroatistiku i južnoslavenske filologije, a 1994. godine bibliotekarstvo. U Knjižnicama grada Zagreba zaposlena je od 1992. godine. Koordinatorica je Knjižnice Savica, gdje je u siječnju 2016. godine pokrenula program „Zelena knjižnica", na osnovi kojega je razvila istoimeni projekt na razini čitave mreže Knjižnica grada Zagreba i čija je koordinatorica. Članica je Radne grupe za zelene knjižnice Hrvatskoga knjižničarskog društva.


Poslijednja izmjena dana Četvrtak, 24 Studeni 2016 14:25