Ispiši ovu stranicu
Srijeda, 12 Prosinac 2018 00:00

139. kolokvij Centra za znanstvene informacije

Napisala 

U srijedu, 19.12.2018. će se u 15:00 u predavaonici 3. krila održati 139. kolokvij Centra za znanstvene informacije:

Ivana Hebrang Grgić, Filozofski fakultet, Zagreb
OTVORENOST U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU
- predstavljanje knjige -

Knjiga Otvorenost u znanosti i visokom obrazovanju (Školska knjiga, 2018.) sastoji se od 19 poglavlja čiji se autori u svom svakodnevnom radu bave nekim od aspekata otvorenosti. Odabrani su autori iz raznih područja i raznih ustanova radi stvaranja što kvalitetnije i što šire predodžbe o stanju otvorenosti u hrvatskoj i svjetskoj znanosti i visokom obrazovanju. Knjiga je podijeljena u četiri cjeline – Otvorena znanost, Otvoreno visoko obrazovanje, Otvorene tehnologije i upravljanje pravima te Primjeri ostvarivanja otvorenosti.

Budući da je područje otvorenosti u znanosti i visokom obrazovanju podložno brzim promjenama, knjiga otvara vrata sagledavanju problema s raznih aspekata, ali i novim razmišljanjima i novim publikacijama.

O knjizi će govoriti dr. sc. Ivana Hebrang Grgić (urednica), dr. sc. Ana Barbarić (recenzentica) te dr. sc. Lea Škorić.

-------

Doc. dr. sc. Ivana Hebrang Grgić docentica je na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nositeljica je kolegija na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju (kolegiji Povijest knjige i knjižnica, Časopisi i znanstvena komunikacija, Knjižnice i knjižnične zbirke i dr.). Autorica je znanstvenih i stručnih radova u domaćim i stranim znanstvenim časopisima, a izlaganjima je sudjelovala na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu. Članica je uredničkih odbora nizova koje objavljuje Hrvatsko knjižničarsko društvo u kojem je 2011. godine pokrenula novi niz Hrvatsko knjižničarstvo. Članica je uredništva časopisa Libellarium. Članica je niza udruga – Hrvatskog knjižničarskog društva (gdje je aktivna i kao članica Komisije za slobodan pristup informacijama i slobodu izražavanja), Hrvatskog čitateljskog društva, udruge SHARP (Society for the History of Authorship, Reading and Publishing) i dr. Aktivno sudjeluje i u programskim odborima stručnih skupova i konferencija. Posebno područje interesa joj je znanstvena komunikacija te povijest knjižnica i nakladnika.

Izv. prof. dr. sc. Ana Barbarić je od 1998. zaposlena na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje izvodi nastavu iz više kolegija na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju. Od lipnja 2010. obnaša dužnost predstojnice Katedre za bibliotekarstvo na navedenom Odsjeku. Redovito izlaže na domaćim i međunarodnim skupovima te objavljuje radove u domaćim i stranim publikacijama. Kao suradnica sudjelovala je na više znanstvenih i stručnih projekata, trenutačno surađuje na projektu „Nakladnička djelatnost Hrvata u iseljeništvu". Područja od posebnog znanstvenog i stručnog interesa Ane Barbarić su bibliografska organizacija te narodne knjižnice. Od rujna 2002. do rujna 2004. bila je stručna tajnica Hrvatskoga knjižničarskog društva (HKD). U HKD-u je bila glavna urednica više nizova publikacija kao i biltena Društva, HKD Novosti. Članica je Komisije za katalogizaciju HKD-a te dobitnica HKD-ove Nagrade „Eva Verona". Od kolovoza 2005. do kolovoza 2013. bila je članica Stalnog odbora IFLA-ine (Međunarodni savez knjižničarskih društava i ustanova) Sekcije za katalogizaciju, a od kolovoza 2009. do kolovoza 2011. bila je stručna tajnica navedene sekcije. Od studenoga 2012. do studenoga 2016. bila je članica Upravnog vijeća Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu u ime Ministarstva kulture RH. Od 2013. predsjednica je Zakladnog odbora Zaklade Dr. Ljerka Markić Čučuković. Od ožujka 2017. članica je Hrvatskog knjižničnog vijeća (savjetodavnog tijela Ministarstva kulture) kao predstavnica Rektorskog zbora RH.

Dr. sc. Lea Škorić zaposlena je u Središnjoj medicinskoj knjižnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 2004. godine, a 2014. godine preuzima funkciju voditeljice knjižnice. Doktorirala je 2013. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. U zvanju je višeg knjižničara. Uz voditeljsku funkciju bavi se i znanstveno-istraživačkim radom te redovito sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Objavila je više znanstvenih radova i stručnih priloga u časopisima, aktivno i pasivno sudjelovala na međunarodnim i domaćim stručnim skupovima, članica je nekoliko stručnih povjerenstava te surađuje na projektima na razini Sveučilišta u Zagrebu i na nacionalnoj razini. Članica je Komisije za medicinske knjižnice pri Hrvatskom knjižničarskom društvu od 2010. godine, a u vijeću međunarodne stručne udruge European Association for Health Information and Libraries (EAHIL) predstavljala je Hrvatsku u dva mandata. Znanstveni interesi uključuju znanstveno izdavaštvo, metode kvantitativnog i kvalitativnog vrednovanja znanstvenih radova, otvoreni pristup, specifičnosti informacijskih sustava u području biomedicine, te teoriju i praksu sadržajne obrade.

Poslijednja izmjena dana Srijeda, 12 Prosinac 2018 13:56