Ispiši ovu stranicu
Petak, 31 Srpanj 2020 12:47

Hrvatska u samom svjetskom vrhu po dostupnosti radova objavljenih u časopisima u otvorenom pristupu

Napisao 

U Wileyevu časopisu Learned Publishing (IF = 2,60) nedavno su objavljeni rezultati analize radova potpisanih adresama hrvatskih ustanova koji su tijekom 2017. godine objavljeni u časopisima i indeksirani u citatnim indeksima Web of Science Core Collectiona (WoSCC) (Science Citation Index – Expanded (SCI-EXP), Social Science Citation Index (SSCI), Arts and Humanities Citation Index (AHCI) i Emerging Sources Citation Index (ESCI) (Macan, B., Škorić, L. & Petrak, J. (2020) David among Goliaths: Open access publishing in scientific (semi-)periphery. Learned Publishing, Early view doi:10.1002/leap.1320; URL cjelovitog teksta u dostupnog u otvorenom pristupu (OA): http://fulir.irb.hr/5862/ (autorska verzija rukopisa - preprint)). Analiza je prvenstveno bila usmjerena na dostupnost radova u OA, a rezultati su pokazali da udio tih radova iznosi visokih 74,4%. Hrvatska se time svrstava među države s najvećim udjelom OA radova, kako u Europskoj Uniji tako i na globalnoj razini. Dio analiziranih radova (30,7%) je objavljen u 117 hrvatskih časopisa koji su indeksirani u WoSCC-u i gotovo svi su dostupni u OA na stranicama izdavača (99,8%), tj. samo dva hrvatska časopisa ne objavljuju radove u OA. Udio OA radova u ukupnom broju radova objavljenih u inozemnim časopisima iznosi 63,2%, što je također iznad EU prosjeka (40,4%).

U hrvatskim je časopisima objavljeno više od polovice svih analiziranih radova s hrvatskom adresom iz područja društvenih znanosti (57,1%) te gotovo tri četvrtine svih analiziranih radova iz područja humanistike (73,5%). Tako visok postotak radova objavljenih u domaćim časopisima (koji su ujedno i OA) u spomenutim područjima također bitno doprinosi i ukupnoj slici vrlo visoke OA dostupnosti radova u tim znanstvenim područjima.

Analiza OA radova prema WoSCC-ovom citatnim indeksima u kojima su časopisi indeksirani te JCR rangu časopisa (kvartili unutar pojedinih predmetnih kategorija časopisa s obzirom na faktor odjeka časopisa) pokazala je da je najviše OA radova objavljeno u časopisima zastupljenim u ESCI-ju (34,8%), nakon kojeg slijede Q4 časopisi (20,6%).

Najveći broj OA radova dostupan je na mrežnim stranicama izdavača, a tek manji dio u institucijskim repozitorijima (putem tzv. zelenog puta OA). No, radovi dostupni u OA kroz institucijske repozitorije i na druge načine koje smatramo dijelom zelenog puta OA su najčešće radovi objavljeni visokorangiranim časopisima (Q1 i Q2 časopisi).

U analizi se nisu propitivali motivi hrvatskih autora za objavljivanje u otvorenome pristupu. U slučaju hrvatskih časopisa, otvoreni je pristup isključivo odraz izdavačke politike, odnosno načina financiranja, pri čemu su autorske preferencije zanemarive. Za pretpostaviti je da su u uglednim inozemnim časopisima koji naplaćuju naknadu za objavljivanje u OA motivi autora veća vidljivost postignutih istraživačkih rezultata ili obaveza propisana od strane financijera istraživanja.

Krajnji zaključak analize je da radovi u otvorenome pristupu mogu značajno doprinijeti vidljivosti znanstvenih rezultata malih i perifernih znanstvenih zajednica, uključujući i one koji su objavljeni u lokalnim časopisima. Pri tome važnu ulogu imaju i nacionalne politike i infrastruktura.

Poslijednja izmjena dana Petak, 31 Srpanj 2020 14:01