Ispiši ovu stranicu
Srijeda, 21 Srpanj 2021 08:45

Journal Citation Indicator - novi bibliometrijski pokazatelj u JCR-u

Napisao 

U ovogodišnjem izdanju Journal Citation Reports (JCR) došlo je do mnogih promjena, od redizajniranog sučelja do novih značajki i mogućnosti. Po prvi put su se prilikom izračuna bibliometrijskih pokazatelja u obzir uzeli i radovi u postupku objavljivanja, a pokrivenost sadržaja još je više proširena uključivanjem časopisa indeksiranih u ESCI (Emerging Sources Citation Index) i AHCI (Arts & Humanities Citation Index) citatnim indeksima. Osim što su navedeni časopisi dobili svoje profile unutar JCR-a, za njih su se također počeli izračunavati razni bibliometrijski pokazatelji.

Jedan od njih je i Journal Citation Indicator (JCI), najnoviji bibliometrijski pokazatelj o časopisima iz repertoara Clarivate Analyticsa koji donosi informaciju o citatnom utjecaju časopisa. Izračunava za sve časopise indeksirane u Web of Science Core Collectionu (WoSCC), kako one koji su indeksirani u citatnim indeksima Science Citation Index Expanded (SCIE) i Social Science Citation Index (SSCI) (za koje se izračunava i poznati JIF), tako i za časopise koji su indeksirani u citatnim indeksima Arts & Humanities Citation Index (AHCI) i Emerging Sources Citation Index (ESCI). U JCR je na taj način uključeno više od 21 000 publikacija, od čega ih je oko 7 000 indeksirano u ESCI-ju.

JCI se izračunava na temelju podataka iz posljednje 3 godine, što časopisima (u odnosu na način izračuna JIF-a) daje više vremena za postizanje veće vidljivosti i boljeg opsega citiranosti. U metodologiji izračuna JCI-a je izbjegnut često kritiziran nedostatak koji je prisutan u metodologiji izračuna JIF-a, gdje se u brojnik u obzir uzimaju citati dobiveni na sve vrste priloga objavljenih u promatranom časopisu, dok se u nazivnik uvrštava samo broj izvornih znanstvenih i preglednih radova (article i review). Pri izračunu JCI-a u brojnik se uvrštavaju samo citati koje su dobili izvorni znanstveni i pregledni radovi, pri čemu je važno napomenuti da se broje svi citati koje su navedeni radovi dobili, bez obzira na kategorizaciju radova koji su ih citirali. Osim toga, JCI je normaliziran s obzirom na predmetne kategorije JCR-a, tako da se pomoću tog bibliometrijskog pokazatelja mogu međusobno uspoređivati časopisi koji pokrivaju različita znanstvena područja. JCI mjeri citiranost izvornih i preglednih članaka u odnosu na očekivanu citiranost kategorije u kojoj se časopis nalazi, pri čemu vrijednost 1,0 znači da su objavljeni radovi (u cijelom časopisu) dobili broj citata jednak prosječnom broju citata u toj kategoriji. Dakle, vrijednost prosječnog utjecaja postavljena je na 1,0, što bi značilo da se, npr., utjecaj časopisa s JCI-jem od 2,5, pokazao dva i pol puta citiranijim od prosjeka. Detaljnije informacije o njegovom izračunu, ali i ostalim implikacijama dostupne su u članku Introducing the Journal Citation Indicator.

JCR za 2020. godinu po prvi put donosi podatke o JCI bibliometrijskom pokazatelju za 122 hrvatska časopisa, od kojih je njih 85 tek od ove godine uključeno u JCR (74 časopisa iz ESCI-ja i 11 iz AHCI-ja), a 33 ih je uključeno u SCIE dio JCR-a i 7 u njegov SSCI dio. Dva su časopisa zbog specifičnosti područja koje pokrivaju svojom tematikom svrstani i u SCIE, i u SSCI. U tablici donosimo podatke o JCI-ju svih hrvatskih časopisa za 2020. godinu, kao i podatke o predmetnim kategorijama u koje su časopisi svrstani te kvartilima (Q) s obzirom na JCI časopisa unutar skupine časopisa koji su svrstani u istu predmetnu kategoriju.

Naslov časopisa

Izdavač

JCR edition

Predmetno područje

JCI

(2020.)

JCI

kvartil (2020.)

Acta Adriatica

Institut za oceanografiju i ribarstvo

SCIE

marine & freshwater biology

0,30

Q4

oceanography

Q4

Acta Botanica Croatica

Biološki odsjek PMF, Sveučilište u Zagrebu

SCIE

plant sciences

0,33

Q3

Acta clinica Croatica

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

SCIE

medicine, general & internal

0,19

Q3

Acta Dermatovenerologica Croatica

University Department of Dermatology and Venereology Zagreb University Hospital

SCIE

dermatology

0,27

Q4

Acta Medico-Historica Adriatica

Hrvatsko znanstveno društvo za povijest zdravstvene kulture

ESCI

history & philosophy of science

0,19

Q1

Acta Pharmaceutica

Hrvatsko farmaceutsko društvo

SCIE

pharmacology & pharmacy

0,56

Q3

Acta Stomatologica Croatica

Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatsko Stomatološko društvo - Hrvatskog liječničkog zbora

ESCI

dentistry, oral surgery & medicine

0,39

Q3

Acta Turistica

Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet Zagreb

ESCI

hospitality, leisure, sport & tourism

0,11

Q4

ADMET and DMPK

Međunarodna udruga fizikalnih kemičara

ESCI

pharmacology & pharmacy

0,41

Q4

chemistry, medicinal

Q4

Anafora

Filozofski fakultet u Osijeku

ESCI

literature

0,54

Q3

Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

ESCI

history

0,26

Q3

Annales Instituti Archaeologici

Institut za arheologiju

ESCI

archaeology

0,45

Q3

Arhiv za higijenu rada i toksikologiju

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada

SCIE

public, environmental & occupational health

0,43

Q3

toxicology

Q4

Ars Adriatica

Sveučilište u Zadru

ESCI

art

0,14

Q3

Arti Musices

Hrvatsko muzikološko društvo ; Odsjek za povijest hrvatske glazbe HAZU ; Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu

AHCI

music

0,32

Q3

Automatika

KoREMA - Hrvatsko društvo za komunikacije, računarstvo, elektroniku, mjerenja i automatiku

SCIE

engineering, electrical & electronic

n/a

n/a

automation & control systems

n/a

Biochemia Medica

Medicinska naklada

SCIE

medical laboratory technology

0,82

Q3

Bogoslovska Smotra-Ephemerides Theologicae Zagrabienses

Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

ESCI

religion

0,10

Q4

Brodogradnja

Fakultet strojarstva i brodogradnje

SCIE

engineering, marine

0,62

Q3

Business Systems Research Journal

IRENET, Udruga za promicanje istraživanja i inovacija u ekonomiji

ESCI

business

0,30

Q3

Chemical and Biochemical Engineering Quarterly

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa

SCIE

engineering, chemical

0,25

Q3

biotechnology & applied microbiology

Q4

Croatian Economic Survey

Ekonomski institut, Zagreb

ESCI

economics

0,31

Q3

Croatian International Relations Review

Institut za razvoj i međunarodne odnose

ESCI

international relations

0,35

Q3

Croatian Journal of Education

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

SSCI

education & educational research

0,19

Q4

Croatian Journal of Forest Engineering

Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

SCIE

forestry

0,97

Q2

Croatian Journal of Philosophy

Institut za filozofiju

AHCI

philosophy

0,47

Q2

Croatian Medical Journal

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

SCIE

medicine, general & internal

0,45

Q2

Croatian Operational Research Review

Hrvatsko društvo za operacijska istraživanja

ESCI

economics

0,19

Q4

Croatian Yearbook of European Law & Policy

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

ESCI

law

0,37

Q3

Croatian and Comparative Public Administration

Institute for Public Administration

ESCI

public administration

0,11

Q4

Croatica Chemica Acta

Hrvatsko kemijsko društvo

SCIE

chemistry, multidisciplinary

0,14

Q3

Časopis za suvremenu povijest

Hrvatski institut za povijest

ESCI

history

0,96

Q2

Differential Equations & Applications

Element

ESCI

mathematics, applied

0,42

Q4

Društvena istraživanja

Institut društvenih znanosti IVO PILAR

SSCI

sociology

0,25

Q4

social issues

Q3

Drvna industrija

Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

SCIE

materials science, paper & wood

0,41

Q3

Economic Research – Ekonomska istraživanja

Taylor and Francis Group i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma Dr. Mijo Mirković

SSCI

economics

1,14

Q1

Ekonomska misao i praksa – Economic Thought and Practice

Sveučilište u Dubrovniku

ESCI

economics

0,06

Q4

Ekonomski pregled

Hrvatsko društvo ekonomista, Zagreb

ESCI

economics

0,16

Q4

Ekonomski vjesnik

Sveučilište J,J,Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku

ESCI

economics

0,12

Q4

Electronic Journal of the Faculty of Civil Engineering Osijek-e-GFOS

Građevinski fakultet Osijek

ESCI

engineering, civil

0,10

Q4

Engineering Review

Faculty of Engineering/Faculty of Civil Engineering, University of Rijeka

ESCI

engineering, multidisciplinary

0,15

Q4

Etnološka tribina

Hrvatsko etnološko društvo i Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta

ESCI

anthropology

0,17

Q4

Filozofska istraživanja

Hrvatsko filozofsko društvo

AHCI

philosophy

0,12

Q4

Food Technology and Biotechnology

Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu

SCIE

biotechnology & applied microbiology

0,63

Q3

food science & technology

Q2

Fluminensia

Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci

ESCI

language & linguistics

0,18

Q3

Geoadria

Hrvatsko geografsko društvo - Zadar, Odjel za geografiju, Sveučilište u Zadru

ESCI

geography

0,11

Q4

Geodetski List

Hrvatsko geodetsko društvo

ESCI

remote sensing

0,11

Q4

Geofizika

Geofizički zavod „Andrija Mohorovičić“, Geofizički odsjek PMF Zagreb

SCIE

geochemistry & geophysics

0,31

Q4

geosciences, multidisciplinary

Q4

meteorology & atmospheric sciences

Q4

Geologia Croatica

Hrvatski geološki institut

SCIE

geology

0,40

Q3

Glasnik matematički

Hrvatsko matematičko društvo i PMF-Matematički odjel, Sveučilišta u Zagrebu

SCIE

mathematics, applied

0,45

Q3

mathematics

Q4

Građevinar

Hrvatski savez građevinskih inženjera

SCIE

engineering, civil

0,17

Q4

Histria

Istarsko povijesno društvo

ESCI

history

0,11

Q4

Hrvatske Vode

Hrvatske vode, Zagreb

ESCI

water resources

0,06

Q4

Hrvatski dijalektološki zbornik

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

ESCI

language & linguistics

0,04

Q4

Hrvatski filmski ljetopis

Hrvatski filmski savez

AHCI

film, radio, television

0,00

Q4

Hrvatski geografski glasnik – Croatian Geographical Bulletin

Hrvatsko geografsko društvo

ESCI

geography

0,16

Q4

Interdisciplinary Description of Complex Systems

Hrvatsko interdisciplinarno društvo

ESCI

social sciences, interdisciplinary

0,48

Q2

International Journal of Electrical and Computer Engineering Systems

Elektrotehnički fakultet Sveučilišta J,J, Strossmayera u Osijeku

ESCI

engineering, electrical & electronic

0,12

Q4

International Journal of Engineering Business Management

Sage Publications

ESCI

business

0,43

Q3

International review of the aesthetics and sociology of music

Hrvatsko muzikološko društvo

AHCI

music

0,24

Q3

Jezikoslovlje

Filozofski fakultet u Osijeku

ESCI

language & linguistics

0,11

Q4

Journal of Central European Agriculture

Agronomski fakultet Zagreb

ESCI

agriculture, dairy & animal science

0,23

Q4

Journal of Electrochemical Science and Engineering

Međunarodna udruga fizikalnih kemičara

ESCI

electrochemistry

0,19

Q4

Journal of Information and Organizational Sciences

Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu

ESCI

computer science, interdisciplinary applications

0,13

Q4

Journal of Mathematical Inequalities

Element

SCIE

mathematics

0,94

Q2

mathematics, applied

Q3

Journal of Sustainable Development of Energy Water and Environment Systems-JSDEWES

Međunarodni centar za održivi razvoj, energetike, voda i okoliša

ESCI

environmental sciences

0,47

Q3

Kemija u industriji – Journal of Chemists and Chemical Engineers

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa

ESCI

chemistry, multidisciplinary

0,06

Q4

Kinesiology

Kineziološki fakultet

SCIE

SSCI

rehabilitation

0,55

Q3

sport sciences

Q3

Književna smotra

Hrvatsko filološko društvo

AHCI

literature, slavic

0,03

Q4

Libri & Liberi

Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti

ESCI

literature

0,46

Q3

Ljetopis socijalnog rada

Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada

SSCI

social work

0,12

Q4

Management : Journal of Contemporary Management Issues

Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet

ESCI

management

0,18

Q4

Market-Tržište

Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet Zagreb

ESCI

business

0,16

Q4

Mathematical Communications

Odjel za matematiku, Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku

SCIE

mathematics

0,70

Q2

mathematics, applied

Q3

Mathematical Inequalities & Applications

Element

SCIE

mathematics

1,46

Q2

Medijske studije

Fakultet političkih znanosti

ESCI

communication

0,15

Q4

Metalurgija

Hrvatsko metalurško društvo

ESCI

metallurgy & metallurgical engineering

0,24

Q3

Metodički ogledi : časopis za filozofiju odgoja

Hrvatsko filozofsko društvo

ESCI

education & educational research

0,09

Q4

Mljekarstvo

Hrvatska mljekarska udruga

SCIE

agriculture, dairy & animal science

0,51

Q3

NAŠE MORE : znanstveni časopis za more i pomorstvo

Sveučilište u Dubrovniku

ESCI

engineering, marine

0,49

Q3

Nova prisutnost : časopis za intelektualna i duhovna pitanja

Kršćanski akademski krug (KRAK)

ESCI

religion

0,79

Q2

Operators and Matrices

Element

SCIE

mathematics

0,52

Q3

Organization, technology & management in construction : an international journal

DeGruyter i Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

ESCI

management

0,17

Q4

Periodicum Biologorum

Hrvatsko prirodoslovno društvo

SCIE

biology

0,14

Q4

Policija i sigurnost – Police and Security

Ministarstvo unutarnjih poslova RH, Policijska akademija

ESCI

criminology & penology

0,02

Q4

Politička misao – Croatian Political Science Review

Fakultet političkih znanosti

ESCI

political science

0,31

Q3

Poljoprivreda

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek i Poljoprivredni institut Osijek

ESCI

agricultural economics & policy

0,45

Q3

Pomorstvo-Scientific Journal of Maritime Research

Pomorski fakultet u Rijeci

ESCI

transportation

0,22

Q4

Portal : godišnjak Hrvatskoga restauratorskog zavoda

Hrvatski restauratorski zavod

ESCI

art

0,11

Q4

Pravni Vjesnik

Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

ESCI

law

0,21

Q4

Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu

Institut za arheologiju

ESCI

archaeology

0,32

Q3

Prolegomena

Udruga za promicanje filozofije

AHCI

philosophy

0,26

Q3

Promet - Traffic & Transportation

Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

SCIE

transportation science & technology

0,24

Q4

Prostor

Arhitektonski fakultet

AHCI

architecture

0,69

Q2

Psychiatria Danubina

Medicinska naklada

SCIE

SSCI

psychiatry

0,24

Q4

Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti : Matematičke znanosti

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

ESCI

mathematics

0,53

Q3

Radovi : Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Zavod za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, FF press

ESCI

history

0,00

Q4

Radovi Instituta za povijest umjetnosti – Journal of the Institute of Art History

Institut za povijest umjetnosti

ESCI

art

0,11

Q3

Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

AHCI

history

0,16

Q4

Rasprave

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

ESCI

language & linguistics

0,25

Q3

Revija za socijalnu politiku

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada

SSCI

social issues

0,19

Q4

Rudarsko-geološko-naftni zbornik

Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

ESCI

mining & mineral processing

0,47

Q2

geosciences, multidisciplinary

Q3

Sic : časopis za književnost, kulturu i književno prevođenje

Sveučilište u Zadru

ESCI

literature

0,09

Q4

Signa Vitae

Pharmamed Mado Ltd.

SCIE

emergency medicine

0,15

Q4

South-east European forestry : SEEFOR

Šumarski institut, Jastrebarsko

ESCI

forestry

0,37

Q3

Studia Ethnologica Croatica

Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

ESCI

anthropology

0,10

Q4

Suvremena lingvistika

Hrvatsko filološko društvo

ESCI

language & linguistics

0,23

Q3

Synthesis Philosophica

Hrvatsko filozofsko društvo

AHCI

philosophy

n/a

n/a

Šumarski list

Hrvatsko šumarsko društvo

SCIE

forestry

0,16

Q4

Tehnički glasnik

Sveučilište Sjever

ESCI

engineering, multidisciplinary

0,19

Q3

Tehnički vjesnik - Technical Gazette

Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu; Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek; Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

SCIE

engineering, multidisciplinary

0,30

Q4

Tourism: An International Interdisciplinary Journal

Institut za turizam

ESCI

hospitality, leisure, sport & tourism

0,30

Q3

Tourism and Hospitality Management, Croatia

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija

ESCI

hospitality, leisure, sport & tourism

0,44

Q3

Transactions of FAMENA

Fakultet strojarstva i brodogradnje

SCIE

engineering, mechanical

0,14

Q4

materials science, multidisciplinary

Q4

Transactions on Maritime Science-ToMS

Pomorski fakultet u Splitu

ESCI

engineering, marine

0,21

Q4

Tusculum : časopis za solinske teme

TUSCULUM

ESCI

humanities, multidisciplinary

0,32

Q3

Veterinarski arhiv

Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

SCIE

veterinary sciences

0,27

Q4

Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu

Arheološki muzej u Zagrebu

ESCI

archaeology

0,19

Q4

Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku

Arheološki muzej Split

AHCI

archaeology

0,15

Q4

Zagreb International Review of Economics & Business

Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet Zagreb

ESCI

economics

0,30

Q3

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

ESCI

law

0,17

Q4

Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci : časopis za ekonomsku teoriju i praksu

Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet

ESCI

economics

0,31

Q3

Zbornik Veleučilišta u Rijeci – Journal of the Polytechnics of Rijeka

Veleučilište u Rijeci

ESCI

social sciences, interdisciplinary

0,12

Q4

Život umjetnosti

Institut za povijest umjetnosti

AHCI

art

0,03

Q4Popis kratica:
JCR - Journal Citation Reports
JCI - Journal Citation Indicator
JIF - Journal Impact Factor
ESCI - Emerging Sources Citation Index
AHCI - Arts & Humanities Citation Index
SCIE - Science Citation Index – Expanded
SSCI - Social Science Citation Index
WoSCC - Web of Science Core Collection

  • Pri izračunu JCI-a u brojnik se uvrštavaju samo citati koje su dobili izvorni znanstveni i pregledni radovi, pri čemu je važno napomenuti da se broje svi citati koje su navedeni radovi dobili, bez obzira na kategorizaciju radova koji su ih citirali.
     
  •  


Poslijednja izmjena dana Utorak, 15 Veljača 2022 16:34