Print this page
Monday, 21 July 2008 11:35

Izbačeni časopisi s visokim udjelom samocitata iz baze podataka JCR

Written by 

Thomson Reuters objavio je na svojim mrežnim stranicama da devet časopisa neće biti uvršteno u bazu podataka JCR2007, zbog visokog udjela samocitata u ukupnoj citiranosti. Kako broj samocitata direktno, pozitivno utječe na veličinu faktora utjecaja (impact factor), izdavač je zaključio da njihovi faktori utjecaja (impact factor) ne prikazuje objektivno rang tih časopisa po predmetnim kategorijama, kao niti što precizno ne prikazuje njihovo participiranje u ukupnoj znanstvenoj komunikaciji, a što je sve osnovna smisao faktora utjecaja.

Izdavač navodi da neki od tih časopisa imaju i preko 90% samocitata u ukupnoj citiranosti.

Nisu objavljeni scientometrijski podaci u JCR2007 za sljedeće časopise:

1. Acta Petrologica Sinica (Kina, IF2005 = 1.100)
2. Boletin de la Sociedad Espanola de Ceramica y Vidrio (Španjolska, IF2005 = 0.684)
3. Dental Materials Journal (Japan, IF2005 = 2.219)
4. Industrial Management & Data Systems (Engleska, IF2005 = 1.942)
5. International Applied Mechanics (Ukrajina, IF2005 = 1.740)
6. New Carbon Materials (Kina, IF2005 = 1.463)
7. Pedosphere (Kina, IF2005 = 1.817)
8. Physikalische Medizin Rehabilitationsmedizin Kurortmedizin (Njemačka, IF2005 = 0.783, IF2006 = 1.746)
9. Building Research and Information (Engleska, IF2005 = 0.494, IF2006 = 0.659)

Ovim je jasno poslana poruka uredništvima znanstvenih časopisa, da se neće tolerirati prekomjerna samocitiranost.

Last modified on Tuesday, 08 March 2011 11:38