Print this page
Wednesday, 29 June 2011 07:03

Objavljeni novi faktori odjeka (”Impact Factors”) za 2010. godinu

Written by 

Thomson Reuters je u sklopu svoje baze podataka Journal Citation Reports (JCR) objavio nove faktore odjeka (IF) za 2010. godinu! Novi IF su dostupni cijeloj hrvatskoj akademskoj zajednici preko mrežnih stranica Centra za online baze podataka.

Kako je Thomson Reuters posljednjih godina krenuo s agresivnijim uključivanjem časopisa iz zemalja tzv. “znanstvene periferije” u svoju citatnu i bibliografsku bazu podataka Web of Science, na temelju čijih se podataka izračunava faktor utjecaja, vidljivo je i značajno povećanje broja časopisa za koje ista kompanija izračunava IF za 2010. godinu. 

JCR se sastoji od 2 dijela – Science Editiona, koji donosi IF za 2010. godinu za 8005 časopisa (u 2009. godini ih je bilo 7347) i Social Science Editiona, koji za 2010. godinu izračunava IF za 2678 časopisa (u 2009. ih je bilo 2242). Tako JCR za 2010. godinu ukupno izračunava IF za cca 10500 časopisa (u 2009. godini se IF izračunavao za cca 9500 časopisa), što je povećanje u odnosu za proteklu godinu od cca 10%. Valja napomenuti da zbog specifičnosti područja koja pojedini časopisi pokrivaju, Thomson Reuters svrstava pojedine časopise u oba izdanja, dok se IF za časopise iz područja humanistike i umjetničkih područja ne izračunavaju.

Da se podsjetimo kako se izračunava faktor odjeka. IF za, npr., 2010. godinu se izračunava tako da se podijeli ukupan broj citata koje su radovi objavljeni u nekom časopisu u prethodne dvije godine (2008. i 2009.) dobili u tekućoj godini (2010.), i taj se broj podijeli s ukupnim brojem radova objavljenih u protekle dvije godine (2008. i 2009.). Pri tome valja imati na umu i često zanemarenu činjenicu da se u brojnik u obzir uzimaju citati dobiveni na sve vrste priloga objavljene u promatranom časopisu, dok se u nazivnik uvrštava samo broj izvornih znanstvenih, preglednih radova i radova s konferencija (article, review i proceedings paper). Ta činjenica posebno pogoduje pojedinim časopisima koji objavljuju ostale vrste radova koji dobivaju citate, ali se ne uračunavaju u nazivnik.

Kako rad koji ste objavili 2010. godine u XY časopisu utječe na njegov IF za 2010. godinu? Odgovor je NIKAKO! Vaš rad utječe na IF tog XY časopisa tek u naredne 2 godine (2011. i 2012.). Taj utjecaj je pozitivan samo ukoliko u te naredne 2 godine vaš rad bude citiran, a ukoliko nije nijednom citiran, on se samo ubraja u nazivnik kao jedan objavljeni rad (naravno, ukoliko je riječ o izvornom znanstvenom radu, preglednom radu ili radu s konferencije) te na taj način utječe na smanjenje IF-a tog časopisa. Zato pažljivo promislite prije nego IF časopisa upotrijebite kao pokazatelj o "kvaliteti" pojedinih radova objavljenim u tom časopisu. IF je metrički pokazatelj o časopisima, a ne pojedinačnim radovima u tom časopisu, pa se tako treba i interpretirati.

Za pravilno razumijevanje i interperetaciju faktora odjeka je vrlo važno biti svjestan i razlike između pojedinih znanstvenih područja te znati da se časopisi iz različitih znanstvenih područja ne mogu i ne smiju uspoređivati preko svojih IF.

Last modified on Friday, 29 June 2012 12:21