Ispiši ovu stranicu
Utorak, 05 Srpanj 2016 14:29

Faktori odjeka (Journal Impact Factors, JIF) hrvatskih časopisa za 2015. godinu

Napisao 

Thomson Reuters je u svojoj bazi podataka Journal Citation Reports (JCR) objavio faktore odjeka (IF) za 2015. godinu pa Vam donosimo podatke za hrvatske časopise.
JCR u svojem dijelu Science Edition (SE) donosi faktore odjeka za 34 hrvatska časopisa, dok u Social Science Edition (SSE) donosi faktore odjeka za 8 hrvatskih časopisa.
U odnosu na prijašnju godinu faktor odjek više se ne izračunava za časopis Metalurgija, koji je premješten u Emerging Sources Citation Index (ESCI) te za njega neće biti dostupan IF u idućim godinima, a novi časopis za koji se izračunava IF je časopis Nanomaterials and Nanotechnology.

U tablicama donosimo popise hrvatskih znanstvenih časopisa u Science i Social Science Editionu JCR-a zajedno s njihovim faktorima odjeka za 2015., 2014., 2013., 2012., 2011. i 2010. godinu (ukoliko im se IF prethodnih godina izračunavao) te Eigenfactor Score časopisa za 2015. godinu.


Valja istaknuti da se faktori odjeka časopisa ne izračunavaju za časopise koji su uvršteni u A&HCI zbog specifičnosti znanstvene komunikacije u znanstvenom području humanistike i umjetnosti. Također, časopisi se ne mogu međusobno uspoređivati prema visini njihovog faktora odjeka, a osobito ako ne pokrivaju isto znanstveno područje/polje. Iz tog su razloga časopisi u tablicama i navedeni prema abecednom redu.

 

JCR Science Edition

Journal Title

Impact Factor 2015

Impact Factor 2014

Impact Factor 2013

Impact Factor 2012

Impact Factor 2011

Impact Factor 2010

Eigenfactor
score 2015

ACTA ADRIATICA

0,561

0,655

0,483

0,356

0,500

0,400

0,00044

ACTA BOT CROAT

0,734

0,839

0,449

0,435

0,702

0,386

0,00040

ACTA CLIN CROAT

0,412

0,342

0,421

0,280

0,254

0,384

0,00066

ACTA DERMATOVENER CR

0,469

0,431

0,581

0,481

0,360

0,272

0,00048

ACTA PHARMACEUT

1,212

0,912

1,025

1,162

0,912

1,312

0,00091

ARH HIG RADA TOKSIKO

0,971

0,932

0,727

0,667

1,048

0,826

0,00092

AUTOMATIKA

0,311

0,307

0,302

0,349

0,208

0,108

0,00040

BIOCHEM MEDICA

3,051

2,667

2,400

1,873

1,343

1,085

0,00168

BRODOGRADNJA

0,312

0,294

0,300

0,133

0,030

0,037

0,00015

CHEM BIOCHEM ENG Q

0,675

0,802

0,911

0,569

0,689

0,483

0,00093

CROAT CHEM ACTA

0,732

0,728

0,556

0,614

0,763

0,713

0,00092

CROAT J FOR ENG

0,980

0,491

0,526

0,594

0,394

0,412

0,00059

CROAT MED J

1,483

1,305

1,373

1,250

1,796

1,455

0,00205

DRVNA IND

0,319

0,515

0,444

0,196

0,271

0,146

0,00014

FOOD TECHNOL BIOTECH

1,179

0,92

0,977

0,977

1,195

0,976

0,00170

GEOFIZIKA

0,944

0,737

0,370

0,385

0,789

0,500

0,00020

GEOL CROAT

0,625

0,702

0,500

0,511

0,575

-

0,00022

GLAS MAT

0,41

0,333

0,247

0,406

0,302

0,475

0,00069

GRADEVINAR

0,158

0,202

0,216

0,105

0,082

0,047

0,00017

J MATH INEQUAL

0,636

0,632

0,718

0,704

0,336

-

0,00100

KINESIOLOGY

0,553

0,585

0,333

0,405

0,238

0,525

0,00033

MATH COMMUN

0,316

0,284

0,300

0,447

0,258

0,176

0,00080

MATH INEQUAL APPL

0,544

0,645

0,485

0,588

0,558

0,524

0,00188

MLJEKARSTVO

0,596

0,481

0,484

0,300

-

-

0,00027

NANOMATERIALS AND NANOTECHNOLOGY

1,109

0,857

0,949

-

-

-

0,00051

OPER MATRICES

0,545

0,583

0,509

0,529

0,435

0,542

0,00160

PERIOD BIOL

0,152

0,139

0,180

0,199

0,192

0,117

0,00032

PROMET-ZAGREB

0,509

0,27

0,292

0,300

0,177

0,125

0,00509

PSYCHIAT DANUB

1,879

1,301

0,653

0,633

0,444

0,554

0,00216

SIGNA VITAE

0,154

0,2

0,173

0,067

0,170

0,200

0,00011

SUMAR LIST

0,235

0,229

0,281

0,125

0,714

0,132

0,00017

Poslijednja izmjena dana Srijeda, 06 Srpanj 2016 14:07