Print this page
Wednesday, 21 July 2021 08:22

Objavljeni novi faktori odjeka časopisa (engl. Journal Impact Factors) za 2020. godinu

Written by 

Krajem lipnja Clarivate Analytics je u bazi podataka Journal Citation Reports (JCR) objavio faktore odjeka časopisa (JIF – Journal Impact Factors) za 2020. godinu. U JCR-u su ove godine dostupni podaci za nešto više od 20 000 časopisa iz 113 zemalja, svrstanih u sveukupno 254 predmetna područja.

U JCR-u su za 2020. godinu izračunati faktori odjeka za 37 hrvatskih časopisa. U dijelu SCIE (Science Citation Index – Expanded) se donose faktori odjeka za 32 hrvatska časopisa, a u dijelu SSCI (Social Science Citation Index) njih 7. Dva su časopisa zbog specifičnosti područja koje pokrivaju svojom tematikom svrstani i u SCIE, i u SSCI. U tablici donosimo podatke o faktorima odjeka svih hrvatskih znanstvenih časopisa za 2020. i 2019. godinu, kao i podatke o JCR predmetnim kategorijama u koje su časopisi svrstani te kvartilima (Q) s obzirom na JIF časopisa unutar skupine časopisa koji su svrstani u istu predmetnu kategoriju.

Kako se izračunava faktor odjeka?
Faktor odjeka časopisa se za 2020. godinu izračunava tako da se ukupan broj citata koje su radovi objavljeni u nekom časopisu u prethodne dvije godine (2019. i 2018.) dobili u tekućoj godini (2020.) podijeli s ukupnim brojem radova objavljenih u protekle dvije godine (2019. i 2018.). Pri tome valja imati na umu i često zanemarenu činjenicu da se u brojnik u obzir uzimaju citati dobiveni na sve vrste priloga objavljenih u promatranom časopisu, dok se u nazivnik uvrštava samo broj izvornih znanstvenih i preglednih radova (article i review).

Novo izdanje JCR-a
Ovogodišnje izdanje JCR-a donijelo je i mnoštvo noviteta. Osim što se u obzir prilikom izračuna bibliometrijskih pokazatelja po prvi put uzimaju i radovi u postupku objavljivanja, (tzv. early access članci koji omogućavaju rani pristup najnovijim istraživanjima), pokrivenost sadržaja još je više proširena uključivanjem časopisa indeksiranih u ESCI (Emerging Sources Citation Index) i AHCI (Arts & Humanities Citation Index) citatnim indeksima. Valja istaknuti da se faktori odjeka časopisa za njih ne izračunavaju. No, unatoč tome, AHCI i ESCI časopisi su dobili svoje profile unutar JCR-a i za njih se također izračunavaju razni bibliometrijski pokazatelji, među kojima i nedavno predstavljeni Journal Citation Indicator (JCI) koji prikazuje citatni utjecaj časopisa. JCI se izračunava za sve časopise indeksirane u WoSCC-u (kako za one koji su indeksirani u SCI-EXP i SSCI i za koje se izračunava i faktor odjeka, tako i za AHCI i ESCI časopise), a više o novom bibliometrijskom pokazatelju pronađite na našem blogu.

 

Naslov časopisa

JCR edition

predmetno područje

Journal Impact Factor (JIF)

Journal Citation Indicator (JCI)

JIF

(2020.)

JIF kvartil (2020.)

JIF

(2019.)

JIF kvartil (2019.)

JCI

(2020.)

JCI kvartil (2020.)

Acta Adriatica

SCIE

marine & freshwater biology

0,739

Q4

0,746

Q4

0,30

Q4

oceanography

Q4

Q4

Q4

Acta Botanica Croatica

SCIE

plant sciences

0,943

Q4

1,051

Q3

0,33

Q3

Acta clinica Croatica

SCIE

medicine, general & internal

0,780

Q4

0,532

Q4

0,19

Q3

Acta Dermatovenerologica Croatica

SCIE

dermatology

1,256

Q4

1,048

Q4

0,27

Q4

Acta Pharmaceutica

SCIE

pharmacology & pharmacy

2,230

Q4

1,375

Q4

0,56

Q3

Arhiv za higijenu rada i toksikologiju

SCIE

public, environmental & occupational health

1,948

Q3

1,727

Q3

0,43

Q3

toxicology

Q4

Q4

Q4

Automatika

SCIE

engineering, electrical & electronic

1,156

Q4

0,764

Q4

n/a

n/a

automation & control systems

Q4

Q4

n/a

Biochemia Medica

SCIE

medical laboratory technology

2,313

Q3

2,114

Q2

0,82

Q3

Brodogradnja

SCIE

engineering, marine

1,708

Q3

1,045

Q3

0,62

Q3

Chemical and Biochemical Engineering Quarterly

SCIE

engineering, chemical

1,582

Q3

0,960

Q4

0,25

Q3

biotechnology & applied microbiology

Q4

Q4

Q4

Croatian Journal of Education

SSCI

education & educational research

0,250

Q4

0,310

Q4

0,19

Q4

Croatian Journal of Forest Engineering

SCIE

forestry

2,088

Q2

2,500

Q1

0,97

Q2

Croatian Medical Journal

SCIE

medicine, general & internal

1,351

Q3

1,247

Q3

0,45

Q2

Croatica Chemica Acta

SCIE

chemistry, multidisciplinary

0,887

Q4

0,812

Q4

0,14

Q3

Društvena istraživanja

SSCI

sociology

0,391

Q4

0,491

Q4

0,25

Q4

social issues

Q4

Q4

Q3

Drvna industrija

SCIE

materials science, paper & wood

0,940

Q3

0,663

Q3

0,41

Q3

Economic Research – Ekonomska istraživanja

SSCI

economics

3,034

Q2

2,229

Q2

1,14

Q1

Food Technology and Biotechnology

SCIE

biotechnology & applied microbiology

3,918

Q2

2,115

Q3

0,63

Q3

food science & technology

Q2

Q2

Q2

Geofizika

SCIE

geochemistry & geophysics

1,636

Q3

1,400

Q3

0,31

Q4

geosciences, multidisciplinary

Q4

Q4

Q4

meteorology & atmospheric sciences

Q4

Q4

Q4

Geologia Croatica

SCIE

geology

0,717

Q4

1,290

Q2

0,40

Q3

Glasnik matematički

SCIE

mathematics, applied

0,660

Q4

0,564

Q4

0,45

Q3

mathematics

Q4

Q3

Q4

Građevinar

SCIE

engineering, civil

0,908

Q4

0,599

Q4

0,17

Q4

Journal of Mathematical Inequalities

SCIE

mathematics

1,225

Q2

1,219

Q1

0,94

Q2

mathematics, applied

Q3

Q2

Q3

Kinesiology

SCIE

SSCI

rehabilitation – SSCI

1,452

Q4

1,225

Q3

0,55

Q3

rehabilitation – SCIE

Q4

Q4

sport sciences – SCIE

Q4

Q4

Q3

Ljetopis socijalnog rada

SSCI

social work

0,243

Q4

0,316

Q4

0,12

Q4

Mathematical Communications

SCIE

mathematics

1,075

Q2

0,805

Q2

0,70

Q2

mathematics, applied

Q3

Q3

Q3

Mathematical Inequalities & Applications

SCIE

mathematics

1,250

Q2

1,510

Q1

1,46

Q2

Mljekarstvo

SCIE

agriculture, dairy & animal science

1,111

Q3

1,016

Q3

0,51

Q3

Operators and Matrices

SCIE

mathematics

0,624

Q4

0,417

Q4

0,52

Q3

Perioducum Biologorum

SCIE

biology

0,313

Q4

n/a

n/a

0,14

Q4

Promet - Traffic & Transportation

SCIE

transportation science & technology

0,898

Q4

0,664

Q4

0,24

Q4

Psychiatria Danubina

SCIE

SSCI

psychiatry – SSCI

1,063

Q4

0,764

Q4

0,24

Q4

psychiatry – SCIE

Q4

Q4

Revija za socijalnu politiku

SSCI

social issues

0,265

Q4

0,406

Q4

0,19

Q4

Šumarski list

SCIE

forestry

0,456

Q4

0,451

Q4

0,16

Q4

Tehnički vjesnik - Technical Gazette

SCIE

engineering, multidisciplinary

0,783

Q4

0,670

Q4

0,30

Q4

Transactions of FAMENA

SCIE

engineering, mechanical

0,743

Q4

0,580

Q4

0,14

Q4

materials science, multidisciplinary

Q4

Q4

Q4

Veterinarski arhiv

SCIE

veterinary sciences

0,496

Q4

0,492

Q4

0,27

Q4

 
Popis korištenih kratica:
JCR - Journal Citation Reports
JCI - Journal Citation Indicator
JIF - Journal Impact Factor
ESCI - Emerging Sources Citation Index
AHCI - Arts & Humanities Citation Index
SCIE - Science Citation Index – Expanded
SSCI - Social Science Citation Index
WoSCC - Web of Science Core Collection

Naslov časopisa

JCR edition

predmetno područje

Journal Impact Factor (JIF)

Journal Citation Indicator (JCI)

JIF

(2020.)

JIF kvartil (2020.)

JIF

(2019.)

JIF kvartil (2019.)

JCI

(2020.)

JCI kvartil (2020.)

Acta Adriatica

SCIE

marine & freshwater biology

0,739

Q4

0,746

Q4

0,30

Q4

oceanography

Q4

Q4

Q4

Acta Botanica Croatica

SCIE

plant sciences

0,943

Q4

1,051

Q3

0,33

Q3

Acta clinica Croatica

SCIE

medicine, general & internal

0,780

Q4

0,532

Q4

0,19

Q3

Acta Dermatovenerologica Croatica

SCIE

dermatology

1,256

Q4

1,048

Q4

0,27

Q4

Acta Pharmaceutica

SCIE

pharmacology & pharmacy

2,230

Q4

1,375

Q4

0,56

Q3

Arhiv za higijenu rada i toksikologiju

SCIE

public, environmental & occupational health

1,948

Q3

1,727

Q3

0,43

Q3

toxicology

Q4

Q4

Q4

Automatika

SCIE

engineering, electrical & electronic

1,156

Q4

0,764

Q4

n/a

n/a

automation & control systems

Q4

Q4

n/a

Biochemia Medica

SCIE

medical laboratory technology

2,313

Q3

2,114

Q2

0,82

Q3

Brodogradnja

SCIE

engineering, marine

1,708

Q3

1,045

Q3

0,62

Q3

Chemical and Biochemical Engineering Quarterly

SCIE

engineering, chemical

1,582

Q3

0,960

Q4

0,25

Q3

biotechnology & applied microbiology

Q4

Q4

Q4

Croatian Journal of Education

SSCI

education & educational research

0,250

Q4

0,310

Q4

0,19

Q4

Croatian Journal of Forest Engineering

SCIE

forestry

2,088

Q2

2,500

Q1

0,97

Q2

Croatian Medical Journal

SCIE

medicine, general & internal

1,351

Q3

1,247

Q3

0,45

Q2

Croatica Chemica Acta

SCIE

chemistry, multidisciplinary

0,887

Q4

0,812

Q4

0,14

Q3

Društvena istraživanja

SSCI

sociology

0,391

Q4

0,491

Q4

0,25

Q4

social issues

Q4

Q4

Q3

Drvna industrija

SCIE

materials science, paper & wood

0,940

Q3

0,663

Q3

0,41

Q3

Economic Research – Ekonomska istraživanja

SSCI

economics

3,034

Q2

2,229

Q2

1,14

Q1

Food Technology and Biotechnology

SCIE

biotechnology & applied microbiology

3,918

Q2

2,115

Q3

0,63

Q3

food science & technology

Q2

Q2

Q2

Geofizika

SCIE

geochemistry & geophysics

1,636

Q3

1,400

Q3

0,31

Q4

geosciences, multidisciplinary

Q4

Q4

Q4

meteorology & atmospheric sciences

Q4

Q4

Q4

Geologia Croatica

SCIE

geology

0,717

Q4

1,290

Q2

0,40

Q3

Glasnik matematički

SCIE

mathematics, applied

0,660

Q4

0,564

Q4

0,45

Q3

mathematics

Q4

Q3

Q4

Građevinar

SCIE

engineering, civil

0,908

Q4

0,599

Q4

0,17

Q4

Journal of Mathematical Inequalities

SCIE

mathematics

1,225

Q2

1,219

Q1

0,94

Q2

mathematics, applied

Q3

Q2

Q3

Kinesiology

SCIE

SSCI

rehabilitation – SSCI

1,452

Q4

1,225

Q3

0,55

Q3

rehabilitation – SCIE

Q4

Q4

sport sciences – SCIE

Q4

Q4

Q3

Ljetopis socijalnog rada

SSCI

social work

0,243

Q4

0,316

Q4

0,12

Q4

Mathematical Communications

SCIE

mathematics

1,075

Q2

0,805

Q2

0,70

Q2

mathematics, applied

Q3

Q3

Q3

Mathematical Inequalities & Applications

SCIE

mathematics

1,250

Q2

1,510

Q1

1,46

Q2

Mljekarstvo

SCIE

agriculture, dairy & animal science

1,111

Q3

1,016

Q3

0,51

Q3

Operators and Matrices

SCIE

mathematics

0,624

Q4

0,417

Q4

0,52

Q3

Perioducum Biologorum

SCIE

biology

0,313

Q4

n/a

n/a

0,14

Q4

Promet - Traffic & Transportation

SCIE

transportation science & technology

0,898

Q4

0,664

Q4

0,24

Q4

Psychiatria Danubina

SCIE

SSCI

psychiatry – SSCI

1,063

Q4

0,764

Q4

0,24

Q4

psychiatry – SCIE

Q4

Q4

Revija za socijalnu politiku

SSCI

social issues

0,265

Q4

0,406

Q4

0,19

Q4

Signa Vitae

SCIE

emergency medicine

0,630

Q4

0,338

Q4

0,15

Q4

Šumarski list

SCIE

forestry

0,456

Q4

0,451

Q4

0,16

Q4

Tehnički vjesnik - Technical Gazette

SCIE

engineering, multidisciplinary

0,783

Q4

0,670

Q4

0,30

Q4

Transactions of FAMENA

SCIE

engineering, mechanical

0,743

Q4

0,580

Q4

0,14

Q4

materials science, multidisciplinary

Q4

Q4

Q4

Veterinarski arhiv

SCIE

veterinary sciences

0,496

Q4

0,492

Q4

0,27

Q4

Last modified on Friday, 08 July 2022 09:01