Print this page
Thursday, 15 July 2010 13:36

Hrvatski časopisi u bazi podataka Journal Citation Reports (JCR) za 2009. godinu

Written by 
Metar Metar
Kako su izašli faktori utjecaja (IF) za 2009. godinu, napravili smo kratku analizu hrvatskih časopisa za koje je Journal Citation Reports (JCR) za 2009. godinu izračunao faktore utjecaja.

S obzirom na 2008. godinu kada se IF izračunavao za 14 hrvatskih časopisa, broj hrvatskih časopisa za koje se izračunava IF se u 2009. godini značajno povećao – sada JCR donosi IF za ukupno 35 hrvatskih časopisa (24 časopisa u Science Editionu i 12 časopisa u Social Science Editionu (časopis Psychiatria Danubina je zastupljen u oba dijela JCR-a)). Razlog tako velikog povećanja zastupljenosti hrvatskih časopisa leži u činjenici što posljednjih godina Thomson Reuters intenzivno radi na povećanju indeksiranosti časopisa iz zemalja tzv. “znanstvene periferije” i časopisa na nacionalnim jezicima u bazi podataka Web of Science, pri čemu su profitirali hrvatski znanstveni časopisi. Tako se u narednim godinama može očekivati još nekolicina hrvatskih časopisa koji su trenutno zastupljeni u WoS-u, ali nisu indeksirani dovoljno dugo (3 godine) kako bi im se mogao izračunati IF.

S obzirom na 2008. godinu, većina hrvatskih časopisa iz Science Editiona je zadržala IF u 2009. na istoj razini. Veći pomak u pozitivnom smislu su napravili časopisi Signa Vitae, Metalurgija i Food Technology and Biotechnology. S druge strane, sva 3 hrvatska časopisa koja su u 2008. bila zastupljena u Social Science Editionu za 2009. godinu imaju znatno manji IF.

U nastavku donosimo popise hrvatskih znanstvenih časopisa u Science i Social Science Editionu JCR-a zajedno s njihovim faktorima utjecaja za 2009. i 2008. godinu (ukoliko im se IF za 2008. godinu izračunavao) te Eigenfactor Score za 2009. godinu. Napominjemo da se dolje navedeni časopisi ne mogu međusobno uspoređivati prema visini faktora utjecaja, ukoliko časopisi ne pokrivaju isto znanstveno područje. Iz tog su razloga časopisi u tablicama i navedeni prema abecednom redu.

JCR Science Edition:

Journal IF 2009 IF 2008 Eigenfactor Score
ACTA ADRIAT 0.459
0.00041
ACTA CLIN CROAT 0.188
0.00014
ACTA DERMATOVENER CR 0.461
0.00026
BIOCHEM MEDICA 0.660
0.00007
CHEM BIOCHEM ENG Q 0.387 0.346 0.00077
CROAT CHEM ACTA 0.805 0.831 0.00223
CROAT J FOR ENG 0.235
0.00004
CROAT MED J 1.373 1.114 0.00305
FOOD TECHNOL BIOTECH 0.976 1.273 0.00215
GEOD LIST 0.167
0.00000
GEOFIZIKA 0.500
0.00034
MATH INEQUAL APPL 0.493 0.500 0.00326
METALURGIJA 0.439 0.216 0.00054
MLJEKARSTVO 0.711
0.00003
NEUROL CROATICA 0.077 0.069 0.00002
OPER MATRICES 0.603
0.00064
PAEDIATR CROAT 0.215
0.00004
PERIOD BIOL 0.229 0.204 0.00050
PROMET-ZAGREB 0.072
0.00001
PSYCHIAT DANUB 0.702
0.00038
SIGNA VITAE 0.175 0.045 0.00003
STROJARSTVO 0.048 0.000 0.00009
T FAMENA 0.208
0.00008
TEKSTIL 0.171 0.137 0.00016

JCR Social Science Edition:

Journal IF 2009 IF 2008 Eigenfactor Score
COLLEGIUM ANTROPOL 0.503 0.687 0.00211
DRUS ISTRAZ 0.065 0.196 0.00007
EKON ISTRAZ 0.036
0.00000
GOVOR 0.000
0.00000
JEZIKOSLOVLJE 0.067
0.00000
LJETOP SOC RADA 0.109
0.00000
ODGOJNE ZNAN 0.022
0.00000
PSYCHIAT DANUB 0.702
0.00038
REV SOC POLIT 0.170 0.390 0.00007
SOCIOL PROST 0.188
0.00000
SUVREM PSIHOL 0.156
0.00004
ZB RAD EKON FAK RIJE 0.185
0.00002
Last modified on Thursday, 11 November 2010 09:49