Print this page
Tuesday, 28 June 2011 09:42

300.000 radova u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji!

Written by 

U Hrvatskoj zanstvenoj bibliografiji CROSBI (http://bib.irb.hr) objavljen je 300.000. rad!!! Kada smo 1997. g. objavili prvu verziju CROSBI-ja uz potporu tadašnjeg Ministarstva znanosti i tehnologije, CROSBI je bila jedinstvena bibliografija čak i u svjetskim razmjerima. Tzv. „current research“ bibliografije danas imaju sva veća sveučilišta u svijetu, dok su slične bibliografije na razini cijele države još uvijek rijetke.

Izgradivši CROSBI namjera nam je bila osigurati mjesto gdje će znanstvenici jednom unijeti podatke o svom objavljenom radu koje će potom koristiti za najrazličitije namjene: prikaz aktualne bibliografije znanstvenika na osobnim web stranicama, uvijek ažurni prikaz bibliografije radova određenog istraživačkog projekta ili određene ustanove. Osim različitih prikaza radova CROSBI bibliografija koristi se prilikom prosudbi uspješnosti istraživačkih projekata, prilikom napredovanja u zvanju i sl. Mnoge istraživačke i akademske ustanove sa svojih web stranica imaju poveznicu na svoje radove iz CROSBI bibliografije.

Danas su u CROSBI bibliografiji podaci o 67.000 izvornih znanstvenih radova objavljenih u časopisima, 31.000 ostalih vrsta radova objavljenih u časopisima, 5.800 autorskih knjiga, 2550 uredničkih knjiga, 20.200 poglavlja u knjigama i 3.800 udžbenika ili skripti. Tu je još 35.400 znanstvenih radova iz zbornika skupova koji su prošli međunarodnu recenziju, 14.300 radova s domaćom recenzijom, 4.750 ostalih radova iz zbornika skupova, te 47.600 objavljenih sažetaka u različitim zbornicima skupova. Slijedi 5.000 disertacija, 4.700 magistarskih radova i 25.600 diplomskih radova. Ne možemo ne spomenuti značajnu brojku od 560 patenata. Tu je i nekoliko desetaka tisuća ostalih vrsta radova kao što su enciklopedijske natuknice, prikazi, izvješća, rukopisi, računalni progami i sl. CROSBI je od samih početaka bio dizajniran kako bi omogućio unos bilo koje vrste rada.

Kako CROSBI služi i kao središnji repozitorij cjelovitih tekstova radova, putem weba je dostupno i 12.700 cjelovitih tekstova u PDF i srodnim formatima, a 16.500 radova ima poveznicu na cjeloviti tekst rada, najčešće na stranicama izdavača.

Projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI od 1997. g. do danas vodi mr. sc. Jadranka Stojanovski, uz svekoliku podršku Knjižnice Instituta Ruđer Bošković. Pritom je dragocjena podrška Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Sveučilišta u Zadru.

Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI daje cjelovit uvid u znanstvenu publicistiku akademske i istraživačke zajednice RH. To je vjerojatno razlogom vrlo visokih statistika pristupa od prosječno 5000 posjeta dnevno.