Print this page
Monday, 30 June 2014 17:56

Hrvatski časopisi u WoSCC, CC i Scopus bazama podataka

Written by 
Hrvatski časopisi u WoSCC, CC i Scopus bazama podataka Jadranka S

Prema najnovijim podacima koje smo dobili od Thomson Reutersa u Current Contents (CC) bazi podataka koja u 2014. g. indeksira ukupno 9.905 časopisa indeksirano je 14 hrvatskih časopisa:

Chemical And Biochemical Engineering Quarterly Journal Of Mathematical Inequalities
Croatian Medical Journal Knjizevna Smotra
Croatica Chemica Acta Nanomaterials And Nanotechnology
Drustvena Istrazivanja Operators And Matrices
Food Technology And Biotechnology Prolegomena
Glasnik Matematicki Psychiatria Danubina
International Review Of The Aesthetics And Sociology Of Music Synthesis Philosophica

Ispao je Collegium Antropologicum, dok su u odnosu na prošlu godinu dodani Glasnik matematički, Nanomaterials and Nanotechnologies i Psychiatria Danubina.

Web of Science Core Collection (WoSCC) baza podataka ukupno indeksira 12.501 časopisa (svibanj 2014), a broj hrvatskih časopisa smanjen je na 53. Pet časopisa nisu više indeksirana u WoSCC-u, a to su časopisi Collegium Antropologicum, Neurologia Croatica, Paediatria Croatica, Suvremena psihologija i Tekstil. U WoSCC je dodan jedan hrvatski časopis Nanoparticles and Nanotechnologies, pa popis izgleda ovako:

Acta Adriatica Croatian Journal Of Education Geologia Croatica Metalurgija Signa Vitae
Acta Botanica Croatica Croatian Journal Of Forest Engineering Glasnik Matematicki Mljekarstvo Sumarski List
Acta Clinica Croatica Croatian Journal Of Philosophy Gradevinar Nanomaterials And Nanotechnology Synthesis Philosophica
Acta Dermatovenerologica Croatica Croatian Medical Journal Hrvatski Filmski Ljetopis Operators And Matrices Tehnicki Vjesnik-Technical Gazette
Acta Pharmaceutica Croatica Chemica Acta International Review Of The Aesthetics And Sociology Of Music Periodicum Biologorum Transactions Of Famena
Arhiv Za Higijenu Rada I Toksikologiju Drustvena Istrazivanja Journal Of Mathematical Inequalities Prolegomena Veterinarski Arhiv
Arti Musices Drvna Industrija Kinesiology Promet-Traffic & Transportation Vjesnik Za Arheologiju I Povijest Dalmatinsku
Automatika Ekonomska Istrazivanja Knjizevna Smotra Prostor Zbornik Radova Ekonomskog Fakulteta U Rijeci
Biochemia Medica Filozofska Istrazivanja Ljetopis Socijalnog Rada Psychiatria Danubina Zivot Umjetnosti
Brodogradnja Food Technology And Biotechnology Mathematical Communications Radovi Zavoda Za Povijesne Znanosti Hazu U Zadru  
Chemical And Biochemical Engineering Quarterly Geofizika Mathematical Inequalities & Applications Revija Za Socijalnu Politiku  

U segmentu WoSCC-a pod nazivom Science Citation Index nalazi se i dalje samo jedan hrvatski časopis - Croatica Chemica Acta.

 

Scopus baza podataka indeksira u svibnju 2014. godine 34.278 časopisa, od čega 21.918 aktivnih. Hrvatskih je časopisa 156, od čega 128 aktivnih: 

Acta Adriatica Diabetologia Croatica Informatologia Nase More Revija za Sociologiju
Acta Botanica Croatica Drustvena Istrazivanja International Journal of Engineering Business Management Natura Croatica Rudarsko Geolosko Naftni Zbornik
Acta Clinica Croatica Drvna Industrija International Review of the Aesthetics and Sociology of Music Neurologia Croatica Signa Vitae
Acta Clinica Croatica, Supplement Ekonomska Istrazivanja Jezikoslovlje Nova Mehanizacija Sumarstva Sigurnost
Acta Dermatovenerologica Croatica Ekonomski Pregled Journal of Central European Agriculture Nova Prisutnost Slovo
Acta Medica Croatica Engineering Review Journal of Communications Software and Systems Obnovljeni Zivot Socijalna Ekologija
Acta Pharmaceutica Etnoloska Tribina Journal of Computing and Information Technology Odgojne znanosti/Educational Sciences Socijalna Psihijatrija
Acta Stomatologica Croatica Farmaceutski Glasnik Journal of Information and Organizational Sciences Operators and Matrices Sociologija i Prostor
Agriculturae Conspectus Scientificus Filologija Journal of Mathematical Inequalities Paediatria Croatica Strojarstvo
Alcoholism Filozofska Istrazivanja Kartografija i Geoinformacije Paediatria Croatica, Supplement Sumarski List
AMHA - Acta Medico-Historica Adriatica Fluminensia Kemija u industriji/Journal of Chemists and Chemical Engineers Periodicum Biologorum Suvremena Lingvistika
Arhiv za Higijenu Rada i Toksikologiju Folia Onomastica Croatica Kinesiology Podravina Suvremena Psihologija
Arti Musices Food Technology and Biotechnology Knjizevna Smotra Polimeri Synthesis Philosophica
Automatika Geodetski List Libri Oncologici Poljoprivreda Tehnicki Vjesnik
Biochemia Medica Geofizika Lijecnicki Vjesnik Pomorstvo Tekstil
Bogoslovska Smotra Geologia Croatica Ljetopis Socijalnog Rada Prilozi Instituta za Arheologiju Tourism
Brodogradnja Glasnik Matematicki Management Privredna Kretanja i Ekonomska Politika Transactions of Famena
Chemical and Biochemical Engineering Quarterly GOVOR: Casopis za fonetiku Mathematical Communications Prolegomena: Casopis za filozofiju/Journal of Philosophy Trziste
Collegium Antropologicum Gradevinar Mathematical Inequalities and Applications Promet - Traffic - Traffico Veterinarski Arhiv
Crkva u Svijetu Gynaecologia et Perinatologia Medica Jadertina Prostor Vjesnik Bibliotekara Hrvatske
Croatian Journal of Forest Engineering Hortus Artium Mediaevalium Medicina Fluminensis Psihologijske Teme Vjesnik za Arheologiju i Povijest Dalmatinsku
Croatian Journal of Philosophy Hrvatska Revija Za Rehabilitacijska Istrazivanja Medicus Psychiatria Danubina Zbornik - Pravnog Fakulteta u Zagrebu
Croatian Medical Journal Hrvatski Geografski Glasnik Medijska istrazivanja Radovi - Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru Zbornik Radova Ekonomskog Fakultet au Rijeci
Croatian Yearbook of European Law and Policy Hrvatski Meteoroloski Casopis Metalurgija Rasprave Instituta za Hrvatski Jezik i Jezikoslovlje Zivot Umjetnosti
Croatica Chemica Acta Ikon Mljekarstvo Reumatizam  
Croatica Christiana Periodica Infektoloski Glasnik Narodna Umjetnost Revija za Socijalnu Politiku  

 

Iz Scopusa su ispali časopisi Fizika B, Glasnik za šumske pokuse, International Journal for Engineering Modelling, Nafta Zagreb i Pharmaca. U Scopus su dodani časopisi Arti musices, Književna smotra i Signa vitae.

 

Last modified on Wednesday, 30 July 2014 08:17