Print this page
Friday, 19 June 2015 11:57

Objavljeni novi "impact factori" časopisa za 2014. godinu

Written by 
Objavljeni novi "impact factori" časopisa za 2014. godinu http://www.papersfromsidcup.com/

Thomson Reuters je u sklopu svoje baze podataka Journal Citation Reports (JCR) objavio nove "impact factore" časopisa (JIF) za 2014. godinu! Novi JIF su dostupni cijeloj hrvatskoj akademskoj zajednici putem mrežnih stranica NSK, fakultetskih, sveučilišnih i znanstvenih knjižnica i Centra za online baze podataka. JIF se izračunava za 11 149 časopisa razvrstanih u 237 znanstvenih područja iz više od 82 zemlje. Iz Hrvatske je u JCR-u prisutno 40 časopisa. Čak 272 časopisa dobilo je svoj prvi JIF.

JCR se sastoji od 2 dijela – Science Editiona, koji donosi JIF za 2014. godinu za 8618 (u 2013. godini ih je bilo 8474) i Social Science Editiona, koji za 2014. godinu izračunava JIF za 3143 časopisa (u 2013. ih je bilo 3045). Zbog specifičnosti područja koja pojedini časopisi pokrivaju, oni mogu biti svrstani u oba izdanja, dok se JIF za časopise iz područja humanistike i umjetničkih područja ne izračunavaju.

Svi koji žele naučiti više o metrici časopisa Thomson Reutersa mogu se prijaviti za webinar 23. lipnja 2015. u 15.00 pod naslovom Innovations in Journal Evaluation.

Kako se izračunava faktor odjeka?

 

 

 

JIF za, npr., 2013. godinu se izračunava tako da se podijeli ukupan broj citata koje su radovi objavljeni u nekom časopisu u prethodne dvije godine (2012. i 2011.) dobili u tekućoj godini (2013.), i taj se broj podijeli s ukupnim brojem radova objavljenih u protekle dvije godine (2012. i 2011.). Pri tome valja imati na umu i često zanemarenu činjenicu da se u brojnik u obzir uzimaju citati dobiveni na sve vrste priloga objavljene u promatranom časopisu, dok se u nazivnik uvrštava samo broj izvornih znanstvenih, preglednih radova i radova s konferencija (article, review i proceedings paper). Ta činjenica posebno pogoduje pojedinim časopisima koji objavljuju ostale vrste radova koji dobivaju citate, ali se ne uračunavaju u nazivnik.

 

Kako rad koji ste objavili 2013. godine u XY časopisu utječe na njegov IF za 2013. godinu?
Odgovor je NIKAKO! Vaš rad utječe na IF tog XY časopisa tek u naredne 2 godine (2014. i 2015.). Taj utjecaj je pozitivan samo ukoliko u te naredne 2 godine vaš rad bude citiran, a ukoliko nije nijednom citiran, on se samo ubraja u nazivnik kao jedan objavljeni rad (naravno, ukoliko je riječ o izvornom znanstvenom radu, preglednom radu ili radu s konferencije) te na taj način utječe na smanjenje IF-a tog časopisa. Zato pažljivo promislite prije nego IF časopisa upotrijebite kao pokazatelj o "kvaliteti" pojedinih radova objavljenim u tom časopisu. JIF je metrički pokazatelj o časopisima, a ne pojedinačnim radovima u tom časopisu, pa se tako treba i interpretirati.

 

Za pravilno razumijevanje i interperetaciju faktora odjeka časopisa je vrlo važno biti svjestan i razlike između pojedinih znanstvenih područja te znati da se časopisi iz različitih znanstvenih područja ne mogu i ne smiju uspoređivati putem svojih IF.

 

Last modified on Tuesday, 11 August 2015 14:57