Print this page
Thursday, 20 August 2009 12:17

Hrvatski časopisi u SCI, SCIE, SSCI, AHCI i Current Contents bazama podataka

Written by 

Prema najnovijim podacima Thomsona u Current Contents bazi podataka, koja trenutno indeksira 8712 naslova časopisa, nalazi se 11 hrvatskih časopisa: Food Technology And Biotechnology, Croatian Medical Journal, Operators And Matrices, Strojarstvo, Chemical And Biochemical Engineering Quarterly, International Review Of The Aesthetics And Sociology Of Music, Synthesis Philosophica, Knjizevna Smotra, Drustvena Istrazivanja, Collegium Antropologicum i Croatica Chemica Acta.

U SCI (Science Citation Index), koja trenutno indeksira 3769 naslova časopisa, nalazi se jedan hrvatski časopis i to Croatica Chemica Acta.

SCIE (Science Citation Index Expanded) trenutno indeksira 8055 naslova časopisa od kojih su 36 hrvatski:
Acta Adriatica, Acta Botanica Croatica, Acta Clinica Croatica, Acta Dermatovenerologica Croatica, Acta Pharmaceutica, Arhiv Za Higijenu Rada I Toksikologiju, Automatika, Biochemia Medica, Brodogradnja, Chemical And Biochemical Engineering Quarterly, Croatian Journal Of Forest Engineering, Croatian Medical Journal, Croatica Chemica Acta, Food Technology And Biotechnology, Geodetski List, Geofizika, Geologia Croatica, Glasnik Matematicki, Gradevinar, Kinesiology, Mathematical Communications, Mathematical Inequalities & Applications, Metalurgija, Mljekarstvo, Neurologia Croatica, Operators And Matrices, Paediatria Croatica, Periodicum Biologorum, Promet-Traffic & Transportation, Psychiatria Danubina, Signa Vitae, Strojarstvo, Sumarski List, Tekstil, Transactions Of Famena, Veterinarski Arhiv.

SSCI (Social Sciences Citation Index) indeksira 13 hrvatskih časopisa: Collegium Antropologicum, Drustvena Istrazivanja, Ekonomska Istrazivanja-Economic Research, Govor, Jezikoslovlje, Kinesiology, Ljetopis Socijalnog Rada, Odgojne Znanosti-Educational Sciences, Psychiatria Danubina, Revija za Socijalnu Politiku, Sociologija i Prostor, Suvremena Psihologija, Zbornik Radova Ekonomskog Fakulteta u Rijeci-Proceedings of Rijeka Faculty of Economics.

AHCI (Arts and Humanities Citation Index) indeksira  14 hrvatskih časopisa: Arti Musices, Croatian Journal of Philosophy, Filozofska Istrazivanja, Govor, Hrvatski Filmski Ljetopis, International Review Of The Aesthetics And Sociology Of Music, Jezikoslovlje, Knjizevna Smotra, Prolegomena, Prostor, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, Synthesis Philosophica, Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku, Zivot Umjetnosti.Last modified on Friday, 04 March 2011 12:18